20,0000 zł
-2,91% -0,6000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Komunikaty spółki - KREC

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2021 roku
Korekta Raportu bieżącego nr 9/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał.
Przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wilnie
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Krynicki Recykling Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja poufna dotycząca wartości osiągniętego przez Spółkę zysku netto w 2020 roku oraz rekomendacji zarządu co do proponowanej wysokości dywidendy do wypłaty akcjonariuszom za rok 2020.
Przewidywana zmiana EBITDA
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.