22,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Akcjonariat - KREC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 395 940 240 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 17 365 800 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 289 943
Liczba głosów na WZA: 17 365 800 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,80%
Kapitał akcyjny: 1 736 580,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 289 943
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 6,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
SCR-Sibelco NV 16 289 943 (93,80%) 16 289 943 (93,80%) 2022-05-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,00
0,10 0,00 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,10 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 334 000
0,10 17 032 800
1 703 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-10
2015-10-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,10 16 698 800
1 669 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,10 16 298 800
1 629 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11
2007-10-31
2010-10-26
seria B - subskrypcja prywatna 2007-12-28 1 355 948
4 000 046,60
0,10 2,95 6 355 948
635 594,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11

2010-10-26
seria C 2008-04-21 700 000
0,10 7 055 948
705 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-07
2010-10-26
seria D - subskrypcja prywatna 2008-12-18 3 076 852
9 999 769,00
0,10 3,25 10 132 800
1 013 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-09
2010-10-26
seria E - subskrypcja publiczna 2010-03-24 3 974 357
14 705 120,90
0,10 3,70 14 107 157
1 410 715,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-08
2010-10-26
seria F - subskrypcja prywatna 2010-12-21 775 643
0,10 14 882 800
1 488 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-13
2011-02-14
połączenie z MDJ sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-29 1 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2013-04-23 1 083 000
5 198 400,00
0,10 4,80 15 965 800
1 596 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria I - subskrypcja prywatna 2013-06-04 67 000
321 600,00
0,10 4,80 16 365 800
1 636 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-17
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-04-29 666 000
66 600,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Santander Inwestycje sp. z o.o. 0 (-3 332 648) 0 (-20,36) 0 (-3 332 648) 0 (-20,36) 2022-05-31
Value FIZ Subfundusz 1 0 (-1 288 220) 0,00 (-7,41) 0 (-1 288 220) 0,00 (-7,41) 2022-05-30
Nadolski, Piotr Jerzy 0 (-1 235 140) 0 (-7,25) 0 (-1 235 140) 0 (-7,25) 2022-05-30
Dawei Ltd. 0 0,00 0 0,00 2022-05-30
Generali Investments TFI SA 0 (-823 064) 0 (-4,74) 0 (-823 064) 0 (-4,74) 2022-05-29
Generali Investments TFI SA portfele 823 064 (-383 340) 4,74 (-2,21) 823 064 (-383 340) 4,74 (-2,21) 2021-01-07
TFI PZU SA portfele 103 895 0,60 103 895 0,60 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 114 897 0,66 114 897 0,66 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 206 404 (-396 498) 6,95 (-2,28) 1 206 404 (-396 498) 6,95 (-2,28) 2018-06-30
Value FIZ Subfundusz 1 1 288 220 7,41 1 288 220 7,41 2018-02-13
Generali Investments TFI SA 1 602 902 (-138 882) 9,23 (-1,41) 1 602 902 (-138 882) 9,23 (-1,41) 2017-06-14
Krynicki Adam 733 000 (-2 868 774) 4,22 (-16,93) 733 000 (-2 868 774) 4,22 (-16,93) 2016-06-29
Barska, Anna Maria 0 (-1 957 239) 0,00 (-11,49) 0 (-1 957 239) 0,00 (-11,49) 2016-06-28
Krynicki Adam 3 601 774 21,15 (0,41) 3 601 774 21,15 (0,41) 2016-04-25
Krynicki Adam 3 601 774 (283 000) 20,74 (1,26) 3 601 774 (283 000) 20,74 (1,26) 2016-04-25
Kołakowski, Paweł Narcyz 200 000 (50 000) 1,17 (0,26) 200 000 (50 000) 1,17 (0,26) 2016-04-25
Nadolski, Piotr Jerzy 1 235 140 (400 000) 7,25 (2,35) 1 235 140 (400 000) 7,25 (2,35) 2015-09-21
Krynicki Adam 3 318 774 (-100 000) 19,48 (-1,40) 3 318 774 (-100 000) 19,48 (-1,40) 2015-09-21
Barska, Anna Maria 1 957 239 11,49 (0,22) 1 957 239 11,49 (0,22) 2015-09-21
Barska, Anna Maria 1 957 239 (-300 000) 11,27 (-2,52) 1 957 239 (-300 000) 11,27 (-2,52) 2015-09-21
Nadolski, Piotr Jerzy 835 140 (-105 550) 4,90 (-1,42) 835 140 (-105 550) 4,90 (-1,42) 2015-07-10
Krynicki Adam 3 418 774 20,88 (0,41) 3 418 774 20,88 (0,41) 2015-05-18
Krynicki Adam 3 418 774 20,47 (0,40) 3 418 774 20,47 (0,40) 2015-05-18
Krynicki Adam 3 418 774 (283 900) 20,07 (0,92) 3 418 774 (283 900) 20,07 (0,92) 2015-05-18
Kołakowski, Paweł Narcyz 150 000 (50 100) 0,91 (0,30) 150 000 (50 100) 0,91 (0,30) 2015-05-18
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 20,36 (0,41) 3 332 648 20,36 (0,41) 2014-12-09
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 19,95 (0,39) 3 332 648 19,95 (0,39) 2014-12-09
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 (-320 000) 19,56 (-2,85) 3 332 648 (-320 000) 19,56 (-2,85) 2014-12-09
Krynicki Adam 3 134 874 (283 050) 19,15 (-0,01) 3 134 874 (283 050) 19,15 (-0,01) 2014-05-19
Kołakowski, Paweł Narcyz 99 900 (49 950) 0,61 (0,28) 99 900 (49 950) 0,61 (0,28) 2014-05-19
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,64 (0,21) 1 741 784 10,64 (0,21) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,43 (0,21) 1 741 784 10,43 (0,21) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,22 (0,19) 1 741 784 10,22 (0,19) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 (153 000) 10,03 (0,33) 1 741 784 (153 000) 10,03 (0,33) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 588 784 (163 674) 9,70 (1,00) 1 588 784 (163 674) 9,70 (1,00) 2014-02-10
Clark, Donald Richard 809 000 (-97 500) 4,94 (-0,59) 809 000 (-97 500) 4,94 (-0,59) 2014-02-10
Jurczakowski Artur 180 000 (-720 000) 1,09 (-4,40) 180 000 (-720 000) 1,09 (-4,40) 2013-11-12
Clark, Donald Richard 906 500 5,53 906 500 5,53 2013-11-12
Jurczakowski Artur 900 000 (67 000) 5,49 (0,38) 900 000 (67 000) 5,49 (0,38) 2013-11-11
Jurczakowski Artur 833 000 5,11 (0,03) 833 000 5,11 (0,03) 2013-06-04
Jurczakowski Artur 833 000 5,08 833 000 5,08 2013-06-04
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 652 648 22,41 (0,10) 3 652 648 22,41 (0,10) 2013-05-31
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 652 648 (175 796) 22,31 (-1,68) 3 652 648 (175 796) 22,31 (-1,68) 2013-05-31
Krynicki Adam 2 851 824 19,16 (1,67) 2 851 824 19,16 (1,67) 2013-04-24
Krynicki Adam 2 851 824 17,49 (0,07) 2 851 824 17,49 (0,07) 2013-04-24
Krynicki Adam 2 851 824 (283 050) 17,42 (0,16) 2 851 824 (283 050) 17,42 (0,16) 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,33 (0,03) 49 950 0,33 (0,03) 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,30 49 950 0,30 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,30 49 950 0,30 2013-04-24
Generali Investments TFI SA 1 425 110 8,70 (-0,87) 1 425 110 8,70 (-0,87) 2012-07-16
Generali Investments TFI SA 1 425 110 9,57 (0,83) 1 425 110 9,57 (0,83) 2012-07-16
Generali Investments TFI SA 1 425 110 (-100 000) 8,74 (-1,50) 1 425 110 (-100 000) 8,74 (-1,50) 2012-07-16
Krynicki Adam 2 568 774 (9 520) 17,26 (0,07) 2 568 774 (9 520) 17,26 (0,07) 2012-07-11
Generali Investments TFI SA 1 525 110 (72 686) 10,24 (-0,05) 1 525 110 (72 686) 10,24 (-0,05) 2012-07-11
Krynicki Adam 2 559 254 (8 220) 17,19 (0,05) 2 559 254 (8 220) 17,19 (0,05) 2012-02-06
Krynicki Adam 2 551 034 (10 220) 17,14 (0,07) 2 551 034 (10 220) 17,14 (0,07) 2012-01-13
Krynicki Adam 2 540 814 (6 617) 17,07 (0,05) 2 540 814 (6 617) 17,07 (0,05) 2012-01-03
Krynicki Adam 2 534 197 (8 850) 17,02 (0,06) 2 534 197 (8 850) 17,02 (0,06) 2011-12-16
Krynicki Adam 2 525 347 (9 570) 16,96 (0,06) 2 525 347 (9 570) 16,96 (0,06) 2011-11-29
Krynicki Adam 2 515 777 (10 963) 16,90 (0,07) 2 515 777 (10 963) 16,90 (0,07) 2011-09-13
Krynicki Adam 2 504 814 (8 979) 16,83 (0,07) 2 504 814 (8 979) 16,83 (0,07) 2011-09-09
Krynicki Adam 2 495 835 (6 455) 16,76 (0,04) 2 495 835 (6 455) 16,76 (0,04) 2011-07-11
Krynicki Adam 2 489 380 (6 915) 16,72 (0,04) 2 489 380 (6 915) 16,72 (0,04) 2011-06-17
Nadolski, Piotr Jerzy 940 690 6,32 (0,55) 940 690 6,32 (0,55) 2011-05-16
Nadolski, Piotr Jerzy 940 690 5,77 (0,03) 940 690 5,77 (0,03) 2011-05-16
Nadolski, Piotr Jerzy 940 690 5,74 (0,11) 940 690 5,74 (0,11) 2011-05-16
Nadolski, Piotr Jerzy 940 690 5,63 (0,11) 940 690 5,63 (0,11) 2011-05-16
Nadolski, Piotr Jerzy 940 690 5,52 (5,52) 940 690 5,52 (5,52) 2011-05-16
Krynicki Adam 2 482 465 (-87 898) 16,68 (-0,59) 2 482 465 (-87 898) 16,68 (-0,59) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,79 (0,28) 2 257 239 13,79 (0,28) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,51 (0,26) 2 257 239 13,51 (0,26) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,25 (-1,91) 2 257 239 13,25 (-1,91) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 15,16 (1,32) 2 257 239 15,16 (1,32) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 (-87 898) 13,84 (-2,78) 2 257 239 (-87 898) 13,84 (-2,78) 2011-03-15
Krynicki Adam 2 570 363 (212 068) 17,27 (0,56) 2 570 363 (212 068) 17,27 (0,56) 2011-01-19
Nadolski, Piotr Jerzy 0 (-610 479) 0,00 (-6,02) 0 (-610 749) 0,00 (-6,02) 2010-12-31
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 23,99 (0,63) 3 476 852 23,99 (0,63) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 23,36 (2,03) 3 476 852 23,36 (2,03) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 (200 000) 21,33 (-1,89) 3 476 852 (200 000) 21,33 (-1,89) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 276 852 (-200 000) 23,22 (-1,42) 3 276 852 (-200 000) 23,22 (-1,42) 2010-12-23
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 476 852 (400 000) 24,64 (-5,72) 3 476 852 (400 000) 24,64 (-5,72) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 358 295 (-22 068) 16,71 (-0,16) 2 358 295 (-22 068) 16,71 (-0,16) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 380 363 16,87 (0,88) 2 380 363 16,87 (0,88) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 380 363 (-177 932) 15,99 (-2,14) 2 380 363 (-177 932) 15,99 (-2,14) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 452 424 10,29 (0,54) 1 452 424 10,29 (0,54) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 452 424 (160 000) 9,75 (0,59) 1 452 424 (160 000) 9,75 (0,59) 2010-12-23
Barska, Anna Maria 2 345 137 16,62 (0,87) 2 345 137 16,62 (0,87) 2010-12-23
Barska, Anna Maria 2 345 137 (-200 000) 15,75 (-2,29) 2 345 137 (-200 000) 15,75 (-2,29) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 292 424 (92 424) 9,16 (0,66) 1 292 424 (92 424) 9,16 (0,66) 2010-12-22
Krynicki Adam 2 558 295 (13 158) 18,13 (0,09) 2 558 295 (13 158) 18,13 (0,09) 2010-12-21
Generali Investments TFI SA 1 200 000 8,50 1 200 000 8,50 2010-10-15
Krynicki Adam 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2010-10-12
Barska, Anna Maria 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2010-10-12
Krynicki Adam 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2010-09-20
Barska, Anna Maria 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2010-09-20
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 076 852 30,36 (8,55) 3 076 852 30,36 (8,55) 2009-06-24
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 076 852 21,81 3 076 852 21,81 2009-06-24
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 4,04 (-2,41) 410 000 4,04 (-2,41) 2009-02-06
Nadolski, Piotr Jerzy 610 479 6,02 (-2,63) 610 749 6,02 (-2,63) 2009-02-06
Krynicki Adam 2 469 492 24,37 (6,87) 2 469 492 24,37 (6,87) 2009-02-06
Krynicki Adam 2 469 492 17,50 (-31,88) 2 469 492 17,50 (-31,88) 2009-02-06
Barska, Anna Maria 2 469 492 24,37 (6,87) 2 469 492 24,37 (6,87) 2009-02-06
Barska, Anna Maria 2 469 492 17,50 (-31,88) 2 469 492 17,50 (-31,88) 2009-02-06
Sandfield Capital sp. z o.o. 0 (-606 409) 0,00 (-8,59) 0 (-606 409) 0,00 (-8,59) 2008-12-22
Nadolski, Piotr Jerzy 610 479 8,65 610 749 8,65 2008-12-22
Sandfield Capital sp. z o.o. 606 409 (234 966) 8,59 (2,75) 606 409 (234 966) 8,59 (2,75) 2008-12-21
Sandfield Capital sp. z o.o. 371 443 (10 000) 5,84 (0,16) 371 443 (10 000) 5,84 (0,16) 2008-09-05
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 6,45 (0,64) 410 000 6,45 (0,64) 2008-03-13
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 5,81 410 000 5,81 2008-03-13
Sandfield Capital sp. z o.o. 361 443 5,68 361 443 5,68 2008-03-12
Krynicki Adam 2 469 492 49,38 (10,53) 2 469 492 49,38 (10,53) 2007-10-31
Krynicki Adam 2 469 492 38,85 (3,86) 2 469 492 38,85 (3,86) 2007-10-31
Krynicki Adam 2 469 492 34,99 2 469 492 34,99 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 49,38 (10,53) 2 469 492 49,38 (10,53) 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 38,85 (3,86) 2 469 492 38,85 (3,86) 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 34,99 2 469 492 34,99 2007-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-12-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2021-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2021-02-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-02-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2020-10-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.