7,7000 zł
2,12% 0,1600 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Akcjonariat - KREC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 133 716 660 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 17 365 800 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 888 425
Liczba głosów na WZA: 17 365 800 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,46%
Kapitał akcyjny: 1 736 580,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 888 425
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Dawei Ltd. 4 826 013 (27,79%) 4 826 013 (27,79%) 2016-06-29 -
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 (19,19%) 3 332 648 (19,19%) 2014-12-09 IVC, I3D, HOR
Value FIZ Subfundusz 1 1 288 220 (7,42%) 1 288 220 (7,42%) 2018-02-13 RMK, SKH, 4FM, BOW, HRS, SGN
Nadolski Piotr 1 235 140 (7,11%) 1 235 140 (7,11%) 2015-09-21 ATA, GTS, CCS
Generali Investments TFI SA portfele 1 206 404 (6,95%) 1 206 404 (6,95%) 2018-06-30 CSS, PBG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,00
0,10 0,00 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 333 000
0,00
0,10 0,00 17 365 800
1 736 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 334 000
0,00
0,10 0,00 17 032 800
1 703 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-10
2015-10-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,00
0,10 0,00 16 698 800
1 669 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 333 000
0,00
0,10 0,00 16 298 800
1 629 880,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-02 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11
2007-10-31
2010-10-26
seria B - subskrypcja prywatna 2007-12-28 1 355 948
4 000 046,60
0,10 2,95 6 355 948
635 594,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-11

2010-10-26
seria C 2008-04-21 700 000
0,00
0,10 0,00 7 055 948
705 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-07
2010-10-26
seria D - subskrypcja prywatna 2008-12-18 3 076 852
9 999 769,00
0,10 3,25 10 132 800
1 013 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-09
2010-10-26
seria E - subskrypcja publiczna 2010-03-24 3 974 357
14 705 120,90
0,10 3,70 14 107 157
1 410 715,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-08
2010-10-26
seria F - subskrypcja prywatna 2010-12-21 775 643
0,00
0,10 0,00 14 882 800
1 488 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-13
2011-02-14
połączenie z MDJ sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-29 1 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2013-04-23 1 083 000
5 198 400,00
0,10 4,80 15 965 800
1 596 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-31
seria I - subskrypcja prywatna 2013-06-04 67 000
321 600,00
0,10 4,80 16 365 800
1 636 580,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-17
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-04-29 666 000
66 600,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 844 298 (46 298) 4,86 (0,17) 844 298 (46 298) 4,86 (0,17) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 103 895 0,60 103 895 0,60 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 114 897 0,66 114 897 0,66 2018-06-30
Generali Investments TFI SA 1 602 902 (-138 882) 9,23 (-1,41) 1 602 902 (-138 882) 9,23 (-1,41) 2017-06-14
Krynicki Adam 733 000 (-2 868 774) 4,22 (-16,93) 733 000 (-2 868 774) 4,22 (-16,93) 2016-06-29
Barska, Anna Maria 0 (-1 957 239) 0,00 (-11,49) 0 (-1 957 239) 0,00 (-11,49) 2016-06-28
Krynicki Adam 3 601 774 21,15 (0,41) 3 601 774 21,15 (0,41) 2016-04-25
Krynicki Adam 3 601 774 (283 000) 20,74 (1,26) 3 601 774 (283 000) 20,74 (1,26) 2016-04-25
Kołakowski, Paweł Narcyz 200 000 (50 000) 1,17 (0,26) 200 000 (50 000) 1,17 (0,26) 2016-04-25
PZU OFE Złota Jesień WZA 798 000 4,69 798 000 4,69 2016-04-18
Nadolski Piotr 1 235 140 (400 000) 7,25 (2,35) 1 235 140 (400 000) 7,25 (2,35) 2015-09-21
Krynicki Adam 3 318 774 (-100 000) 19,48 (-1,40) 3 318 774 (-100 000) 19,48 (-1,40) 2015-09-21
Barska, Anna Maria 1 957 239 11,49 (0,22) 1 957 239 11,49 (0,22) 2015-09-21
Barska, Anna Maria 1 957 239 (-300 000) 11,27 (-3,89) 1 957 239 (-300 000) 11,27 (-3,89) 2015-09-21
Ogółem 17 032 800 (334 000) 0 17 032 800 (334 000) 0 2015-07-10
Nadolski Piotr 835 140 (-105 550) 4,90 (-1,42) 835 140 (-105 550) 4,90 (-1,42) 2015-07-10
Krynicki Adam 3 418 774 20,88 (0,41) 3 418 774 20,88 (0,41) 2015-05-18
Krynicki Adam 3 418 774 20,47 (0,40) 3 418 774 20,47 (0,40) 2015-05-18
Krynicki Adam 3 418 774 (283 900) 20,07 (0,92) 3 418 774 (283 900) 20,07 (0,92) 2015-05-18
Kołakowski, Paweł Narcyz 150 000 (50 100) 0,91 (0,30) 150 000 (50 100) 0,91 (0,30) 2015-05-18
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 20,36 (0,41) 3 332 648 20,36 (0,41) 2014-12-09
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 19,95 (0,39) 3 332 648 19,95 (0,39) 2014-12-09
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 332 648 (-320 000) 19,56 (-2,75) 3 332 648 (-320 000) 19,56 (-2,75) 2014-12-09
Ogółem 16 698 800 (333 000) 0 16 698 800 (333 000) 0 2014-06-26
Krynicki Adam 3 134 874 (283 050) 19,15 (-0,01) 3 134 874 (283 050) 19,15 (-0,01) 2014-05-19
Kołakowski, Paweł Narcyz 99 900 (49 950) 0,61 (0,31) 99 900 (49 950) 0,61 (0,31) 2014-05-19
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,64 (0,21) 1 741 784 10,64 (0,21) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,43 (0,21) 1 741 784 10,43 (0,21) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 10,22 (0,19) 1 741 784 10,22 (0,19) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 741 784 (153 000) 10,03 (0,33) 1 741 784 (153 000) 10,03 (0,33) 2014-02-11
Generali Investments TFI SA 1 588 784 (163 674) 9,70 (0,13) 1 588 784 (163 674) 9,70 (0,13) 2014-02-10
Clark, Donald Richard 809 000 (-97 500) 4,94 (-0,59) 809 000 (-97 500) 4,94 (-0,59) 2014-02-10
Jurczakowski Artur 180 000 (-720 000) 1,09 (-4,40) 180 000 (-720 000) 1,09 (-4,40) 2013-11-12
Clark, Donald Richard 906 500 5,53 906 500 5,53 2013-11-12
Jurczakowski Artur 900 000 (67 000) 5,49 (0,41) 900 000 (67 000) 5,49 (0,41) 2013-11-11
Ogółem 16 365 800 (67 000) 0 16 365 800 (67 000) 0 2013-06-17
Jurczakowski Artur 833 000 5,08 (-0,03) 833 000 5,08 (-0,03) 2013-06-04
Jurczakowski Artur 833 000 5,11 833 000 5,11 2013-06-04
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 652 648 22,31 (-0,10) 3 652 648 22,31 (-0,10) 2013-05-31
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 652 648 (175 796) 22,41 (-1,58) 3 652 648 (175 796) 22,41 (-1,58) 2013-05-31
Ogółem 16 298 800 (1 416 000) 0 16 298 800 (1 416 000) 0 2013-05-31
Krynicki Adam 2 851 824 19,16 (1,67) 2 851 824 19,16 (1,67) 2013-04-24
Krynicki Adam 2 851 824 17,49 (0,07) 2 851 824 17,49 (0,07) 2013-04-24
Krynicki Adam 2 851 824 (283 050) 17,42 (0,16) 2 851 824 (283 050) 17,42 (0,16) 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,30 (-0,03) 49 950 0,30 (-0,03) 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,33 (0,03) 49 950 0,33 (0,03) 2013-04-24
Kołakowski, Paweł Narcyz 49 950 0,30 49 950 0,30 2013-04-24
Generali Investments TFI SA 1 425 110 9,57 (0,83) 1 425 110 9,57 (0,83) 2012-07-16
Generali Investments TFI SA 1 425 110 8,74 (0,04) 1 425 110 8,74 (0,04) 2012-07-16
Generali Investments TFI SA 1 425 110 (-100 000) 8,70 (-1,54) 1 425 110 (-100 000) 8,70 (-1,54) 2012-07-16
Krynicki Adam 2 568 774 (9 520) 17,26 (0,07) 2 568 774 (9 520) 17,26 (0,07) 2012-07-11
Generali Investments TFI SA 1 525 110 (72 686) 10,24 (-0,05) 1 525 110 (72 686) 10,24 (-0,05) 2012-07-11
Krynicki Adam 2 559 254 (8 220) 17,19 (0,05) 2 559 254 (8 220) 17,19 (0,05) 2012-02-06
Krynicki Adam 2 551 034 (10 220) 17,14 (0,07) 2 551 034 (10 220) 17,14 (0,07) 2012-01-13
Krynicki Adam 2 540 814 (6 617) 17,07 (0,05) 2 540 814 (6 617) 17,07 (0,05) 2012-01-03
Krynicki Adam 2 534 197 (8 850) 17,02 (0,06) 2 534 197 (8 850) 17,02 (0,06) 2011-12-16
Krynicki Adam 2 525 347 (9 570) 16,96 (0,06) 2 525 347 (9 570) 16,96 (0,06) 2011-11-29
Krynicki Adam 2 515 777 (10 963) 16,90 (0,07) 2 515 777 (10 963) 16,90 (0,07) 2011-09-13
Krynicki Adam 2 504 814 (8 979) 16,83 (0,07) 2 504 814 (8 979) 16,83 (0,07) 2011-09-09
Krynicki Adam 2 495 835 (6 455) 16,76 (0,04) 2 495 835 (6 455) 16,76 (0,04) 2011-07-11
Krynicki Adam 2 489 380 (6 915) 16,72 (0,04) 2 489 380 (6 915) 16,72 (0,04) 2011-06-17
Nadolski Piotr 940 690 6,32 (0,55) 940 690 6,32 (0,55) 2011-05-16
Nadolski Piotr 940 690 5,77 (0,03) 940 690 5,77 (0,03) 2011-05-16
Nadolski Piotr 940 690 5,74 (0,11) 940 690 5,74 (0,11) 2011-05-16
Nadolski Piotr 940 690 5,63 (0,11) 940 690 5,63 (0,11) 2011-05-16
Nadolski Piotr 940 690 5,52 (5,52) 940 690 5,52 (5,52) 2011-05-16
Krynicki Adam 2 482 465 (-87 898) 16,68 (-0,59) 2 482 465 (-87 898) 16,68 (-0,59) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 15,16 (1,32) 2 257 239 15,16 (1,32) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,84 (0,05) 2 257 239 13,84 (0,05) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,79 (0,28) 2 257 239 13,79 (0,28) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 13,51 (0,26) 2 257 239 13,51 (0,26) 2011-03-15
Barska, Anna Maria 2 257 239 (-87 898) 13,25 (-2,50) 2 257 239 (-87 898) 13,25 (-2,50) 2011-03-15
Krynicki Adam 2 570 363 (212 068) 17,27 (0,56) 2 570 363 (212 068) 17,27 (0,56) 2011-01-19
Ogółem 14 882 800 (775 643) 0 14 882 800 (775 643) 0 2011-01-13
Nadolski Piotr 0 (-610 479) 0,00 (-6,02) 0 (-610 749) 0,00 (-6,02) 2010-12-31
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 23,99 (0,63) 3 476 852 23,99 (0,63) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 23,36 (2,03) 3 476 852 23,36 (2,03) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3 476 852 (200 000) 21,33 (-1,89) 3 476 852 (200 000) 21,33 (-1,89) 2010-12-30
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 276 852 (-200 000) 23,22 (-1,42) 3 276 852 (-200 000) 23,22 (-1,42) 2010-12-23
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 476 852 (400 000) 24,64 (-5,72) 3 476 852 (400 000) 24,64 (-5,72) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 358 295 (-22 068) 16,71 (-0,16) 2 358 295 (-22 068) 16,71 (-0,16) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 380 363 16,87 (0,88) 2 380 363 16,87 (0,88) 2010-12-23
Krynicki Adam 2 380 363 (-177 932) 15,99 (-2,14) 2 380 363 (-177 932) 15,99 (-2,14) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 452 424 10,29 (0,54) 1 452 424 10,29 (0,54) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 452 424 (160 000) 9,75 (0,59) 1 452 424 (160 000) 9,75 (0,59) 2010-12-23
Barska, Anna Maria 2 345 137 15,75 (-0,87) 2 345 137 15,75 (-0,87) 2010-12-23
Barska, Anna Maria 2 345 137 (-200 000) 16,62 (-1,42) 2 345 137 (-200 000) 16,62 (-1,42) 2010-12-23
Generali Investments TFI SA 1 292 424 (92 424) 9,16 (0,66) 1 292 424 (92 424) 9,16 (0,66) 2010-12-22
Krynicki Adam 2 558 295 (13 158) 18,13 (0,09) 2 558 295 (13 158) 18,13 (0,09) 2010-12-21
Generali Investments TFI SA 1 200 000 8,50 1 200 000 8,50 2010-10-15
Krynicki Adam 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2010-10-12
Barska, Anna Maria 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2 545 137 (-32 355) 18,04 (-0,23) 2010-10-12
Ogółem 14 107 157 (3 974 357) 0 14 107 157 (3 974 357) 0 2010-10-08
Krynicki Adam 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2010-09-20
Barska, Anna Maria 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2 577 492 (108 000) 18,27 (-6,10) 2010-09-20
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 076 852 30,36 (8,55) 3 076 852 30,36 (8,55) 2009-06-24
Santander Inwestycje sp. z o.o. 3076852 3 076 852 21,81 3 076 852 21,81 2009-06-24
Ogółem 10 132 800 (3 076 852) 0 10 132 800 (3 076 852) 0 2009-02-06
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 4,04 (-2,41) 410 000 4,04 (-2,41) 2009-02-06
Nadolski Piotr 610 479 6,02 (-2,63) 610 749 6,02 (-2,63) 2009-02-06
Krynicki Adam 2 469 492 24,37 (6,87) 2 469 492 24,37 (6,87) 2009-02-06
Krynicki Adam 2 469 492 17,50 (-31,88) 2 469 492 17,50 (-31,88) 2009-02-06
Barska, Anna Maria 2 469 492 24,37 (6,87) 2 469 492 24,37 (6,87) 2009-02-06
Barska, Anna Maria 2 469 492 17,50 (-31,88) 2 469 492 17,50 (-31,88) 2009-02-06
Sandfield Capital sp. z o.o. 0 (-606 409) 0,00 (-8,59) 0 (-606 409) 0,00 (-8,59) 2008-12-22
Nadolski Piotr 610 479 8,65 610 749 8,65 2008-12-22
Sandfield Capital sp. z o.o. 606 409 (234 966) 8,59 (2,75) 606 409 (234 966) 8,59 (2,75) 2008-12-21
Sandfield Capital sp. z o.o. 371 443 (10 000) 5,84 (0,16) 371 443 (10 000) 5,84 (0,16) 2008-09-05
Ogółem 7 055 948 (700 000) 0 7 055 948 (700 000) 0 2008-08-14
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 6,45 (0,64) 410 000 6,45 (0,64) 2008-03-13
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 5,81 410 000 5,81 2008-03-13
Norblin-Bta sp. z o.o. 410 000 5,81 410 000 5,81 2008-03-13
Sandfield Capital sp. z o.o. 361 443 5,68 361 443 5,68 2008-03-12
Ogółem 6 355 948 (1 355 948) 0 6 355 948 (1 355 948) 0 2008-02-14
Ogółem 5 000 000 0 5 000 000 0 2007-10-31
Krynicki Adam 2 469 492 49,38 (10,53) 2 469 492 49,38 (10,53) 2007-10-31
Krynicki Adam 2 469 492 38,85 (3,86) 2 469 492 38,85 (3,86) 2007-10-31
Krynicki Adam 2 469 492 34,99 2 469 492 34,99 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 49,38 (10,53) 2 469 492 49,38 (10,53) 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 38,85 (3,86) 2 469 492 38,85 (3,86) 2007-10-31
Barska, Anna Maria 2 469 492 34,99 2 469 492 34,99 2007-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-10-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2020-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.