6,8400 zł
2,86% 0,1900 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Komunikaty spółki - KREC

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Wyniki finansowe
Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019
Wyniki finansowe
Ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie
Podpisanie aneksu nr 10 do umowy o pełnienie funkcji animatora
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Uzyskanie przez Emitenta prawomocnej i ostatecznej decyzji dot. Zakładu Uzdatniania Stłuczki w Czarnkowie.
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Powołanie Komitetu Audytu
Wyniki finansowe
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r
Wyniki finansowe
Przewidywana zmiana EBITDA
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.