19,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Komunikaty spółki - KREC

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie w dniu 1 września 2021 roku z Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie umowy świadczenia usług doradczych – opóźniona informacja poufna.
Wyniki finansowe
Przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
Podpisanie zamówienia na dostawy szkła
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Wyniki finansowe
Przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
Krynicki Recykling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Przyjęcie polityki w zakresie dywidendy
Zawarcie umów kredytowych
Wyniki finansowe
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 20 maja 2021 roku
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2021 roku
KREC 0,00% 19,80
2021-12-02 15:54:27

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.

  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2021 roku, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.