7,0000 zł
7,69% 0,5000 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Komunikaty spółki - KREC

Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podpisanie aneksu do umowy o pełnienie funkcji animatora
Wyniki finansowe
Przewidywana zmiana EBITDA
Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling“
Zawarcie umów kredytowych
Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 21 lipca 2020 roku
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2020 roku
Zgłoszenie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019
Wybór biegłego rewidenta
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
Ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie
KREC 7,69% 7,00
2020-10-26 15:24:55

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.