3,8400 zł
0,52% 0,0200 zł
INTERFERIE SA (INF)

Komunikaty spółki - INTERFERI

Wyniki finansowe
Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki
Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wyniki finansowe
Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2019 r.
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt”
Powierzenie pełnienia obowiązków i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 22.05.2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.