4,0000 zł
-1,48% -0,0600 zł
INTERFERIE SA (INF)

Komunikaty spółki - INTERFERI

Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wyniki finansowe
Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2019 r.
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt”
Powierzenie pełnienia obowiązków i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 22.05.2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.