4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
INTERFERIE SA (INF)

Komunikaty spółki - INTERFERI

Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał.
Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2018 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2018 r.
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe
Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.01.2019 r.
ZAWIADOMIENIE O POŚREDNIM ZBYCIU I POŚREDNIM NABYCIU PAKIETU AKCJI INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
Zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Tekst jednolity Statutu INTERFERIE S.A.
Uzupełnienie informacji opublikowanych w Raporcie bieżącym Nr 39/2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.