REKLAMA

INTERFERIE S.A.: Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

2022-09-06 11:23
publikacja
2022-09-06 11:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-06
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu
na rynku regulowanym, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 27.08. 2022 roku, Spółka w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2022 roku wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW") z wnioskiem o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 15.09.2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Łukasz Ciołek Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki