SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKO01

Wartość jednostki: 136,42 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 154,65 zł
Min 1R: 136,42 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: Altus TFI (04.02.2020 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 136,42 0,00% 0,00%
7D 136,42 0,00% -0,03%
1M 138,75 -1,68% 0,18%
3M 147,19 -7,32% 0,20%
6M 151,57 -10,00% 0,95%
1R 154,49 -11,70% 0,68%
3L 151,09 -9,70% 4,44%
YTD 144,62 -5,88% 0,70%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 140,19 zł 4,41%
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 115,93 zł 4,33%
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 110,22 zł 4,32%
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 153,87 zł 4,00%
ALFA SFIO 3,26 zł 3,49%

Zarządzający

Zarządzający funduszemfundusz reprezentowany przez depozytariusza
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl