PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS90

Wartość jednostki: 8,85 zł
Aktywa: 2 348 007,20 zł
Max 1R: 10,54 zł
Min 1R: 8,47 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: zdefiniowanej daty PPK 2065
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze zdefiniowanej daty PPK 2065
1D 8,90 -0,56% -0,45%
7D 8,97 -1,34% -0,63%
1M 8,55 3,51% 4,08%
3M 8,89 -0,45% 0,59%
6M 9,98 -11,41% -8,48%
1R 9,98 -11,32% -10,87%
3L -- -
YTD 10,31 -13,66% -11,26%

Najlepsze fundusze zdefiniowanej daty PPK 2065

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl