PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS61A1

Wartość jednostki: 116,42 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 123,74 zł
Min 1R: 113,96 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 116,16 0,22% 0,12%
7D 116,22 0,17% -0,26%
1M 116,62 -0,17% -0,20%
3M 120,80 -3,63% 0,70%
6M 119,12 -2,27% 3,74%
1R 114,51 1,67% 9,97%
3L -- 22,32%
YTD 119,83 -2,53% 0,64%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 118,46 zł 38,96%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 187,87 zł 31,96%
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 150,43 zł 26,34%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 174,02 zł 21,86%
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 17,11 zł 21,26%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl