PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS60A3

Wartość jednostki: 142,72 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 152,43 zł
Min 1R: 105,94 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych
1D 142,29 0,30% 0,31%
7D 143,83 -0,77% -0,37%
1M 147,79 -3,43% -1,22%
3M 148,07 -3,61% -1,01%
6M 139,95 1,98% 0,05%
1R 105,94 34,72% 13,74%
3L 99,48 43,47% 19,62%
YTD 126,33 14,71% 4,98%

Najlepsze fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO) 146,68 zł 34,79%
PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO) 142,72 zł 34,72%
PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO) 142,72 zł 34,72%
PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO) 142,72 zł 34,72%
inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO) 106,03 zł 25,04%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Krzysztof Madej
Lech Mularzuk
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl