PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS45A2

Wartość jednostki: 13,16 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 16,26 zł
Min 1R: 12,25 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe
1D 13,24 -0,60% -0,09%
7D 13,34 -1,35% -0,14%
1M 12,48 5,45% 2,65%
3M 13,33 -1,28% -0,09%
6M 15,09 -12,85% -5,40%
1R 15,44 -14,77% -8,67%
3L -- -2,80%
YTD 15,80 -16,44% -7,19%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Artur Ratyński
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl