PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS14A1

Wartość jednostki: 222,59 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 222,59 zł
Min 1R: 216,89 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 222,31 0,13% 0,10%
7D 222,59 0,00% 0,08%
1M 221,11 0,67% 0,60%
3M 220,86 0,78% 0,86%
6M 219,68 1,32% 1,61%
1R 216,98 2,59% 2,59%
3L 204,95 8,61% 7,66%
YTD 220,70 1,01% 1,33%

Najlepsze fundusze

Zarządzający

Zarządzający funduszemRobert Florczykowski
Jacek Lichocki
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl