Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPE16

Wartość jednostki: 19,26 zł
Aktywa: 38 409 900 zł
Max 1R: 19,37 zł
Min 1R: 17,48 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: OPERA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 19,32 -0,31% -0,01%
7D 19,32 -0,31% -0,05%
1M 19,31 -0,26% -0,04%
3M 18,53 3,94% -0,18%
6M 18,13 6,23% -1,66%
1R 17,74 8,57% -3,99%
3L 14,11 36,50% 1,42%
YTD 18,97 1,53% -0,13%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 19,26 zł 8,57%
PKO Globalnej Strategii FIZ 105,86 zł 7,44%
Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) 102,76 zł 2,63%
PZU FIZ Akord 115,53 zł 2,48%
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,30 zł 0,80%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Cholewa
Tomasz Kundera
Artur Włoch
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl