BPS Dłużny (BPS SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BPS19

Wartość jednostki: 1 171,44 zł
Aktywa: 15 025 900 zł
Max 1R: 1 219,13 zł
Min 1R: 1 148,39 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: BPS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 1170,34 0,09% 0,04%
7D 1170,74 0,06% 0,05%
1M 1169,07 0,20% 0,20%
3M 1156,85 1,26% 0,93%
6M 1218,35 -3,85% -0,01%
1R 1200,06 -2,38% 0,55%
3L 1137,86 2,95% 4,55%
YTD 1217,41 -3,72% 0,13%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 138,54 zł 4,79%
NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) 108,75 zł 4,55%
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 114,83 zł 4,25%
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 151,46 zł 3,94%
ALFA SFIO 3,23 zł 3,86%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBartosz Stryjewski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl