Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK14

Wartość jednostki: 79,81 zł
Aktywa: 65 890 900 zł
Max 1R: 80,20 zł
Min 1R: 79,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne europejskie uniwersalne
Towarzystwo: Santander TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne europejskie uniwersalne
1D 79,76 0,06% 0,04%
7D 79,77 0,05% 0,11%
1M 79,81 0,00% -0,45%
3M 80,10 -0,36% -1,12%
6M 79,57 0,30% -0,86%
1R 79,68 0,16% -1,57%
3L 80,44 -0,81% -3,70%
YTD 79,61 0,24% -0,88%

Najlepsze fundusze dłużne europejskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) 79,81 zł 0,16%
Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 42,86 zł -3,29%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Hołda
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl