REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł

2020-05-21 07:16
publikacja
2020-05-21 07:16
Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł
Zysk netto Grupy Azoty w I kw. wyniósł 180,7 mln zł
fot. Krystian Maj / / FORUM

Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 180,7 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest o 15 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 156,8 mln zł (przedział od 123,6 do 213,3 mln zł).

(fot. Krystian Maj / FORUM)

Rok temu zysk netto Grupy Azoty wyniósł 294,8 mln zł.

Wyższy od oczekiwań o 11,6 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 475,7 mln zł, a rok wcześniej sięgał 608,4 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w pierwszym kwartale 286 mln zł, wobec 224,4 mln zł konsensusu i 408,1 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 7,8 proc. i wyniosły 3,104 mld zł. Przed rokiem grupa miała 3,365 mld zł przychodów.

Wyniki finansowe Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 roku według segmentów
01Q2020 Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży 1927296 373252 685460 65895 51817
wynik ze sprzedaży 224205 -12684 76888 -4553 -7014
EBIT 230995 -10822 77889 -2521 -9460

W pierwszym kwartale przychody segmentu nawozy-agro stanowiły 62,1 proc. całości przychodów grupy (62,3 proc. przed rokiem). Około 54,3 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Spóła podała, że niezależnie od dużego napięcia wokół potencjalnych ryzyk wynikających z pandemii COVID 19, w segmencie nawozy-agro pandemia nie była znaczącym czynnikiem determinującym poziom sprzedaży nawozów Grupy Azoty.

"Nie odnotowano istotnych ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Natomiast jednym z efektów pandemii jest ograniczona dostępność nawozów importowanych w Polsce, wynikająca min. z ograniczeń w transporcie drogowym, jakie obserwowano w marcu i kwietniu oraz fakt, że nawozy importowane stały się mniej konkurencyjne z uwagi na relacje kursów walut" - napisano w raporcie.

Segment chemia stanowił 22,1 proc. całości przychodów (22,4 proc. przed rokiem). Około 60,5 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Grupa Azoty wskazuje na przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi na ograniczenia produkcyjne kontrahentów i ograniczenia transportowe.

"Na rynki szczególnie zagrożone pandemią COVID-19 kierowane jest aktualnie około 1/4 wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów. Ponadto otrzymano informacje od kilku odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynęła znacząco na wysokość sprzedaży w I kwartale 2020 roku, niemniej spodziewane jest istotne zmniejszanie zapotrzebowania w kolejnych miesiącach" - napisano w raporcie kwartalnym.

Segment tworzywa przyniósł 12 proc. całości przychodów grupy (wobec 12,1 proc. rok temu). Ponad 88,2 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Segment tworzyw odczuwa skutki pandemii koronawirusa, gdyż doszło do ograniczenia zamówień niektórych klientów w zakresie dostaw na drugi kwartał, a także do spadków cen niektórych produktów.

"Największe zmniejszenia dotyczą branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów tego sektora czasowe zatrzymania większości fabryk w Europie skutkuje spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw, co jest widoczne w planach sprzedaży spółek Grupy na kolejne miesiące. Ponadto istotnemu obniżeniu ulegają ceny sprzedaży, co jednak jest kompensowane istotnie niższymi cenami surowców na skutek znacznego obniżenia cen ropy naftowej" - napisano w raporcie.

Główne nakłady inwestycyjne poniesione w Grupie Azoty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 615,1 mln zł (razem z wydatkami na komponenty, remonty znaczące i ulepszenia).

Inwestycje związane z rozwojem biznesu wyniosły 510 mln zł, z utrzymaniem biznesu 65,5 mln zł, inwestycje mandatowe 11,9 mln zł, zakupy gotowych dóbr 8 mln zł, a pozostałe (komponenty, remonty znaczące, katalizatory) 19,8 mln zł.

Wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów. Dane w mln zł
1Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 3104,0 2880,3 7,8% -7,8% 17,5%
EBITDA 475,7 426,3 11,6% -22% 185%
EBIT 286,0 224,4 27,5% -30% --
zysk netto j.d. 180,7 156,8 15,2% -39% --
marża EBITDA 15,3% 14,9% 0,46 -2,75 9,01
marża EBIT 9,2% 7,8% 1,39 -2,91 10,28
marża netto 5,8% 5,5% 0,35 -2,94 7,70

(PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki