ŻYWIEC: Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019

2020-05-15 15:53
publikacja
2020-05-15 15:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 330.335.155,67 złotych w sposób następujący:

1) ustalić wysokość dywidendy za rok 2019 na ostateczną kwotę 15,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2019 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 154.070.055,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w kwocie 15,00 złotych za jedną akcję,

2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 176.265.100,67 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

Powyższa rekomendacja jest następstwem rosnącego zagrożenia pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mającymi negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła pozytywną opinię na temat przedmiotowego wniosku Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki