ŻYWIEC: Rezygnacja osoby nadzorującej

2020-05-20 14:47
publikacja
2020-05-20 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Stefana Orłowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie jego rezygnacji z dniem 31 maja 2020 r. z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Przyczyny rezygnacji Pana Orłowskiego mają charakter osobisty i związane są z jego odejściem z organizacji Heineken w celu realizacji innych interesów biznesowych.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki