480,0000 zł
0,42% 2,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 z dnia 20 września 2018 r. oraz nr 20/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej "Spółka ") informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono decyzję ostateczną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ("Organ II Instancji") z dnia 31 stycznia 2020 roku.
W następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, Organ II Instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ("Organ I Instancji") z dnia 30 listopada 2018r., zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do zapłaty 47.143.466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22.531.294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy Spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k., oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.
Po konsultacji z doradcami podatkowymi, Spółka podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji Organu I Instancji, gdyż w opinii Zarządu wnioski Organu II Instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.
Z powyższych względów, Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego rozstrzygnięcia.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.