REKLAMA
PIT 2023

ZPUE: Uzupełniające informacje w sprawie znaczącej umowy

2020-07-20 18:35
publikacja
2020-07-20 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-20
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Uzupełniające informacje w sprawie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. dotyczącego zawarcia umowy leasingu jachtu, Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) celem uzupełnienia przekazuje następujące informacje:

1. Pandemia COVID-19 wywarła niemały wpływ na branżę, w której działa Emitent. Jednym z jej efektów jest m.in. spowolnienie, trwającego od wielu miesięcy, wzrostu zamówień z rynku krajowego. Tymczasem, Spółka już w 2019 roku znacznie zwiększyła moce produkcyjne w zakresie produkcji stacji kontenerowych, a Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o intensyfikacji działań, których efektem miało być wzmocnienie pozycji na rynkach eksportowych. Biorąc pod uwagę udział Spółki na wybranych rynkach europejskich zauważono, że potencjał ZPUE nie jest w pełni wykorzystany w krajach basenu Morza Śródziemnego, w tym głównie w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Turcji, Grecji i Chorwacji. Z tego powodu, Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu starań przejawiających się wzmocnieniem rozpoznawalności marki, wywarciu na kontrahentach zagranicznych wrażenia pewności i stabilności relacji z partnerem, któremu bliskie są nawyki zaczerpnięte z kultury śródziemnomorskiej. Ponadto, jak pokazują obserwacje, wymieniony obszar geograficzny jest także doskonałym miejscem do nawiązywania współpracy z przedstawicielami biznesu wschodnioeuropejskiego.

2. Wieloletnie doświadczenia ZPUE w zakresie działań marketingowych w krajach Europy Zachodniej, gdzie sześcioletni budżet kampanii reklamowych, zakładający uzyskanie wyżej opisanego celu wiązałby się z wielomilionowymi nakładami finansowymi, wskazują, że efektywność takich wydatków może znacznie przewyższać wartość kosztów wynajęcia „mobilnego biura, hotelu, i nośnika reklamowego w jednym”. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń ZPUE, zadowalające efekty przynosi strategia organizacji spotkań z zagranicznymi kontrahentami w miejscach nietypowych i zapadających w pamięć, które sprzyjają budowaniu zaufania, wizerunku Spółki oraz atmosfery do prowadzenia negocjacji, a odważne i oryginalne podejście wielokrotnie pomagało zbudować trwałe więzi biznesowe w branży opartej na relacjach B2B.

3. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd Spółki zdecydował o wyleasingowaniu jachtu, który nie tylko udało się okazyjnie kupić ale i specjalnie dostosować do pełnienia zarówno funkcji mobilnego biura, z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi biurowo – informatycznych, jak i miejsca zakwaterowania pracowników firmy wyjeżdżających na spotkania handlowe, negocjacje umów, targi, konferencje, szkolenia, czy stacjonarne eventy dla większych grup kontrahentów, powiązane z możliwością zwiedzania okolicy jachtem. Dbając o jak najefektywniejsze wykorzystanie jachtu, Spółka założyła także możliwość odpłatnego udostępniania go w okresach „niehandlowych”. W umowie zapewniono także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na wypadek osiągnięcia powyższych celów przed upływem sześcioletniego okresu leasingu. Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak i fakt, że szacowana wartość rynkowa jachtu, który Spółka będzie mogła sprzedać po okresie leasingu, bliska będzie 60% jego wartości początkowej, Zarząd Spółki uważa, że opisana strategia ekspansji na rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej jest najbardziej efektywnym i dobrze rokującym rozwiązaniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-20 Tomasz Gajos V-ce Prezes Zarządu
2020-07-20 Krzysztof Jamróz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki