REKLAMA
PIT 2023

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 18:32
publikacja
2023-11-29 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_III_Q_2023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_Q32023_SzD-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody 27 308 60 217 5 966 12 845
II. Zysk/_strata_na działalności operacyjnej -8 087 -13 452 -1 767 -2 869
III. Zysk/_strata_netto -7 775 -16 670 -1 699 -3 556
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 511 -11 055 -549 -2 358
V. Środki pieniężne netto_wydane_/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 346 1 759 76 375
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 556 8 845 340 1 887
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -609 -451 -133 -96
VIII. Aktywa trwałe 66 858 70 469 14 423 15 026
IX. Aktywa obrotowe 12 773 16 897 2 755 3 603
X. Kapitał własny -485 521 -477 746 -104 737 -101 867
XI. Zobowiązania 565 152 565 112 121 916 120 496
XII. Suma bilansowa 79 631 87 366 17 178 18 629
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
XIII. Przychody 10 110 42 206 2 209 9 003
XIV. Zysk/_strata_na działalności operacyjnej -7 279 -14 072 -1 590 -3 002
XV. Zysk/_strata_netto -6 516 -17 200 -1 424 -3 669
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 998 -10 589 -437 -2 259
XVII. Środki pieniężne netto_wydane_/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 362 1 742 79 372
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 609 9 178 352 1 958
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -27 331 -6 71
XX. Aktywa trwałe 67 199 70 737 14 496 15 083
XXI. Aktywa obrotowe 8 677 10 598 1 872 2 260
XXII. Kapitał własny -484 309 -477 793 -104 476 -101 877
XXIII. Zobowiązania 560 185 559 128 120 844 119 220
XXIV. Suma bilansowa 75 876 81 335 16 368 17 343


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego


sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały
przeliczone według, ogłoszonego


przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 29 września 2023
roku 4,6356 PLN/EUR oraz 30


grudnia 2022 roku 4,6899 PLN/EUR.


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego


sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego
skonsolidowanego i śródrocznego


skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR według ogłoszonego


przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów dla EUR,


obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie
9 miesięcy zakończonych 30


września 2023 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 roku
(odpowiednio: 4,5773 PLN/EUR i 4,6880


PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_III_Q_2023-sig-sig.pdfSkonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_III_Q_2023-sig-sig.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Q3 2023
GKVG_Q32023_SzD-sig.pdfGKVG_Q32023_SzD-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Q3 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Sławomir Kabsch Prezes Sławomir Kabsch
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki