REKLAMA

Ursus przygotowuje program naprawczy

2018-10-02 10:54
publikacja
2018-10-02 10:54

Zarząd Ursusa pracuje nad programem naprawczym, który w perspektywie kilku kwartałów ma pozwolić na odbudowanie pozycji spółki i grupy - podał Ursus w komunikacie prasowym.

fot. / / Ursus

"Na obecnym etapie zarząd analizuje sytuację płynnościową spółki i grupy. Rozważamy różne scenariusze uzdrowienia finansów i już niebawem przedstawimy naszym akcjonariuszom i kontrahentom kompleksową propozycję wyjścia z tej wymagającej sytuacji" – powiedziała cytowana w komunikacie Monika Kośko, wiceprezes Ursusa.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania finansowe stanowiły 55 proc. sumy bilansowej grupy w stosunku do 39 proc. udziału na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Ursus podał, że w związku z trudną sytuacją spółki jej główny akcjonariusz Andrzej Zarajczyk poprzez spółki zależne w sierpniu i we wrześniu objął prywatną emisję 3,3 mln akcji serii S za 8,25 mln zł, czyli po 2,5 zł za jedną akcję. We wtorek o godz.10.35 kurs Ursusa wyniósł 1,88 zł. Obecnie Andrzej Zarajczyk ma 41,8 proc. akcji spółki.

Strata netto grupy Ursus przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej po półroczu sięga 22,6 mln zł wobec 0,4 mln zł straty netto przed rokiem. W samym drugim kwartale grupa miała 21,1 mln zł straty netto, a rok temu strata wynosiła 4 mln zł.

Ursus zanotował silny spadek przychodów zarówno ze sprzedaży na rynku krajowym, jak i ze sprzedaży eksportowej. Wśród czynników mających wpływ na wynik osiągnięty przez spółkę w pierwszym półroczu 2018 r. zarząd Ursusa wskazuje opóźnienia w realizacji wniosków w ramach dopłat unijnych z programu PROW 2014-20, problemy instytucjonalne związane z otrzymaniem zaliczki i rozpoczęciem kontraktu z zambijską spółką IDC, a także odpis na należności przeterminowane w kwocie 730 tys. zł, rezerwa na przedpłacone dostawy usług w ramach kontraktu z NDC w kwocie 2910 tys. zł oraz odpis środków trwałych w budowie w kwocie 257 tys. zł.

"Do końca I półrocza 2018 roku do ARiMR wpłynęły wnioski polskich rolników opiewające na 107 proc. środków przeznaczonych w ramach unijnego programu wsparcia rolnictwa. W tym samym czasie słyszymy, że do dnia 30 czerwca br. Agencja zawarła umowy na ok. 26,5 proc. dostępnych środków, a wypłaciła tylko 9 proc. całej kwoty. Niedrożność tego kanału finansowania jest istotnym zagrożeniem dla rozwoju i konkurencyjności polskiego rolnictwa, a dla naszej spółki – znaczącym czynnikiem ryzyka w prowadzeniu działalności" - powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie Karol Zarajczyk, prezes spółki.

"Liczymy na to, że w perspektywie najbliższych kwartałów środki unijne zostaną uruchomione, co powinno doprowadzić do powrotu poziomów sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych obserwowanych na polskim rynku przed kilkoma laty" – dodał Zarajczyk.

Sprzedaż krajowa wyniosła 39 mln zł, co stanowi spadek o 48,2 proc., natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 22,8 mln zł i zmniejszyła się o 71,2 proc. rdr.

Spadek sprzedaży eksportowej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontraktów zagranicznych. Spółka realizuje kontrakt z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC). W I półroczu 2017 r. spółka odnotowała przychody z realizacji tego kontraktu w kwocie 45,4 mln zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 mln zł.

"Istotny spadek sprzedaży zagranicznej to pochodna niższego od zakładanego stopnia realizacji przychodów z podpisanych afrykańskich kontraktów. Najbardziej perspektywiczny w tym względzie jest kontrakt z tanzańską firmą NDC, którego niezrealizowana część wynosi 31,8 mln dolarów. Oczekujemy, że dalsza realizacja tej umowy, mimo trudności formalnych z akceptacji płatności, w znaczący sposób przyczyni się do poprawy naszych wyników w kolejnych kwartałach. W roku 2017 podpisaliśmy kontrakt na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych do Zambii o wartości 100 mln dolarów. Zambia wybrała produkty Ursusa do zakupu z kredytu pomocowego. Jednakże Ursus SA nie zna terminu rozpoczęcia tego kontraktu, ponieważ zależy on od decyzji rządowych odnośnie finansowania" – ocenia wiceprezes Kośko.

Z uwagi na realizację kontraktu tanzańskiego spółka odnotowała znaczące ujemne różnice kursowe, wynikające z wyceny należności z tytułu tego kontraktu, które obniżyły wynik spółki o blisko 2,2 mln zł. Całkowity negatywny wpływ wzrostu kosztów finansowych na wyniki spółki w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,3 mln zł.

Spółka poinformowała, że znaczący wpływ na wyniki grupy w kolejnych kwartałach będzie miała realizacja umów spółki zależnej Ursus Bus.

Ursus podał, że umowy znajdujące się w portfelu spółki Ursus Bus dotyczą dostawy 111 sztuk pojazdów o łącznej wartości ok. 186 mln zł do takich miast jak: Lublin, Zielona Góra, Szczecinek, Katowice oraz Ostrów Wielkopolski.

Spółka po publikacji sprawozdania dostarczyła 8 autobusów diesel oraz 15 trolejbusów przegubowych do ZTM w Lublinie. W ramach umowy z MZK w Zielonej Górze dostarczono 12 z 47 elektrycznych autobusów, natomiast realizacja umowy z Komunikacją Miejską w Szczecinku na dostawę 10 szt. e-busów jest wysoko zaawansowana.

epo/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (2)

dodaj komentarz
dalejlama
Czyli szykuje się kolejna emisja możliwe ze większą niż ostatnio. Brawo zarząd nie kupię nawet jednej waszej akcji
antek10
Państwowa firma więc stołki poobsiadane przez pociotków. Teraz zacznie sie dofinansowanie z rządu bo to polski klejnot. Niech zdycha bo my obywatele RP nie pozwalamy reanimacji trupa naszymi pieniędzmi.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki