REKLAMA

TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

2020-08-19 22:28
publikacja
2020-08-19 22:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku dotyczącego umowy na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C" [Inwestycji Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu od spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] pisma informującego, że w związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi uszczegółowienia zakresu zmian, docelowego zakresu przedmiotowego Inwestycji oraz rozliczeń między stronami obowiązującej Umowy, Umowa nadal pozostaje zawieszona na zasadach określonych w projekcie Aneksu nr 1, o którym mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym.

Strony przewidują, że po zakończeniu trwających uzgodnień zawrą Aneks nr 2 do Umowy, którego przedmiotem będzie przede wszystkim zmieniony zakres rzeczowy Inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy Inwestycji oraz nowy termin realizacji.

O dalszych istotnych informacjach związanych z realizacją Inwestycji, Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-08-19 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki