REKLAMA

THE DUST S.A.: Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Hammer przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Two Horizons S.A. oraz zawarcie umowy z inwestorem na współfinansowanie produkcji

2023-08-23 09:06
publikacja
2023-08-23 09:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-23
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Rozpoczęcie pracy nad projektem o kodowej nazwie Project Hammer przez spółkę zależną od The Dust S.A. – Two Horizons S.A. oraz zawarcie umowy z inwestorem na współfinansowanie produkcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. (dalej: The Dust, Emitent) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. spółka zależna od Emitenta, Two Horizons S.A. (dalej: Two Horizons), zawarła umowę inwestycyjną z Phenomen Games S.A. (dalej: Inwestor) dotyczącą współfinansowania przez Inwestora gry o kodowej nazwie Project Hammer, której zarówno deweloperem, jak i wydawcą będzie Two Horizons.

Inwestor pokryje 75% kosztów produkcyjnych i 50% kosztów związanych z marketingiem gry. Łączny wkład na produkcję i marketing zostanie pokryty w 71% przez Inwestora i w 29% przez Two Horizons, przy czym wkład wnoszony przez Inwestora, w wysokości 1,26 mln PLN, jest bezzwrotny.

W zamian za wkład Inwestor ma zagwarantowane prawo do udziału w przychodach generowanych z komercjalizacji gry (revenue share). Warunki współpracy przewidują podział przychodów od pierwszej sprzedanej kopii w proporcji:
• 71% / 29% na korzyść Inwestora do momentu osiągnięcia przez Inwestora przychodu równego wniesionemu wkładowi,
• 50% / 50% po zaistnieniu ww. warunku.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.

Project Hammer jest zgodny ze specjalizacją spółki Two Horizons, czyli produkcją gier z gatunku symulatorów z nastawieniem na renowatory. Gra będzie realizowana na platformy stacjonarne PC, przy czym planowane jest jej portowanie na kolejne urządzenia. Zgodnie z harmonogramem będącym częścią umowy trailer gry będzie gotowy w IV kwartale bieżącego roku, natomiast premiera planowana jest w roku 2025. Łączny początkowy budżet gry na produkcję i marketing ma wynieść 1,77 mln PLN.

Umowa z Inwestorem jest pierwszym krokiem w realizacji przyjętej i ogłoszonej raportem bieżącym nr 5/2023 w dniu 23 maja 2023 r. strategii Grupy Kapitałowej The Dust na lata 2023 – 2028. Wskazany w strategii cel biznesowy, czyli stabilny i powtarzalny wzrost sprzedaży gier przy znaczącym udziale self-publishingu do końca 2028 roku, ma być realizowany dwutorowo poprzez zwiększenie liczby realizowanych projektów oraz stopniowe przechodzenie ze współpracy z wydawcami na model self publishingu. Realizacja strategii docelowo doprowadzi do uzyskiwania całości przychodów ze sprzedaży gier przez Grupę The Dust.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-23 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2023-08-23 Michał Smółka Członek Zarządu
2023-08-23 Krzysztof Wagner Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki