REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: Istotny aneks do umowy kredytu.

2021-10-21 17:34
publikacja
2021-10-21 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Istotny aneks do umowy kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Tarczyński S.A. ("Emitent") na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku raz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Kredytów Terminowych oraz Kredytu Odnawialnego zawartej 11 grudnia 2017 roku pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.), Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.

Aneksem podwyższono łączną wartość kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 475.525.858,90 zł.

Jednocześnie aneksem zmieniono wartość zabezpieczeń zobowiązań Emitenta wynikających z powyższych Umów. Pozostają nimi hipoteki umowne łączne ustanowione na rzecz Santander Bank Polska S.A. jako administratora hipoteki, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Emitenta oraz zastaw rejestrowy na prawach ze znaku towarowego „Tarczyński”.

Poręczycielem zobowiązań Emitenta jest spółka EJT Sp. z o.o. oraz spółka WD Foods sp. z o.o.

Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów ma nastąpić do 21.10.2028 r.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych Emitenta, które są prowadzone na terenie Zakładu w Ujeźdźcu Małym, Bielsku Białej oraz miejscowości Sowy.

Pozostałe postanowienia umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. O zawarciu pierwotnej umowy oraz jej zmianach Emitent informował raportami bieżącymi 14/2017 z 11.12.2017 roku oraz 14/2019 z 24.06.2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-21 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki