REKLAMA

Sprawdź, czy otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko

Weronika Szkwarek2016-03-01 12:22, akt.2019-07-04 10:36redaktor Bankier.pl
publikacja
2016-03-01 12:22
aktualizacja
2019-07-04 10:36

Do niedawna rodzice zadawali sobie pytanie, czy otrzymają świadczenie wychowawcze już na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe. W związku ze zmianami od lipca 2019 roku pieniądze z programu „Rodzina 500+” będą przysługiwały bez względu na uzyskiwane dochody.

„Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę” – podaje resort pracy. Jak otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko, kiedy złożyć wniosek? Co zmieni się w programie „Rodzina 500+”?

fot. Piotr Mecik / / FORUM

500 plus na pierwsze dziecko

Od startu programu, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, świadczenie Rodzina 500+ przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze. Resort pracy podaje, że od momentu uruchomienia świadczenia jego koszt wyniósł 68 mld złotych, a z programu korzysta 3,62 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18. – zgodnie ze stanem na koniec lutego 2019 r. Niedawno ogłoszono zmiany w programie.

Reklama

– Dobra kondycja i większe wpływy do budżetu sprawiły, że możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 r. życia – bez kryterium dochodowego. To największa zmiana zapowiedziana w Nowej Piątce. Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br. – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort szacuje, że świadczenie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. W 2019 roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld złotych, a w kolejnych latach koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld złotych, co łącznie da ok. 41 mld zł rocznie.

500 plus na pierwsze dziecko – warunki

Świadczenie „Rodzina 500+” przysługuje rodzinom oraz opiekunom dzieci do osiemnastego roku życia. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców, otrzymują je zarówno rodziny pozostające w związkach małżeńskich, związkach nieformalnych oraz w rodzinach niepełnych.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczą przede wszystkim usunięcia kryterium dochodowego. Dlatego też świadczeniobiorcy będą wypełniać krótszy wniosek z uwagi na rezygnację ze wspomnianego warunku. Nie będzie też potrzebne badanie dochodów członków rodziny ani wymogu ustalenia alimentów.

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

500 plus na pierwsze dziecko – kiedy złożyć wniosek

Nowy projekt ustawy zakłada również wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dzieckana złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. – Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu – czytamy w raporcie resortu Elżbiety Rafalskiej „Trzy lata z 500+”.

Aby otrzymywać 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Resort podaje, że jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko w przypadku złożenia do końca dziewiątego miesiąca rodzic ma pewność, że otrzyma świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Co w przypadku dzieci, na które świadczenie „500+” zostało już przyznane? Aby kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku będzie można złożyć wniosek już od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w gminie lub listownie przez Pocztę Polską. W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do końca października 2019 roku.

„Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek” – uzupełnia Ministerstwo Rodziny, Prac i Polityki Społecznej.

Należy pamiętać, że w przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

500 plus – jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz przez bankowość internetową. Papierowy wniosek złożymy natomiast w gminie, w której mieszkamy lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Portal Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną i umożliwia składanie wniosków o 500 plus online. Inną opcją jest skorzystanie ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), jednak aby tego dokonać, należy wcześniej założyć tam konto. Trzecią opcją wysłania wniosku o 500 plus online jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Które banki umożliwiają złożenie wniosku? Są to: Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" udostępniają następujące banki: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble, Credit Agricole, City Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank BPS, SGB-Bank, Santander Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze.

Aby złożyć wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko, należy przygotować odpowiednie dokumenty, O ile do lipca 2019 r. przy ustaleniu prawa do wypłaty należało dołączyć informacje o dochodach, tak od siódmego miesiąca

Wzór wniosku o 500 plus jest dostępny na stronie resortu pracy pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze.

500 plus – zmiany

Podsumowując, podstawową zmianą w realizacji programu „Rodzina 500+” będzie zniesienie kryterium dochodowego. Do kolejnych zmian w świadczeniu wychowawczym należy zaliczyć:

  1. Brak wymogu ustalenia alimentów – od lipca 2019 roku prawo do świadczenia nie będzie już zależne od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.
  2. Resort proponuje również przyznanie prawa do dodatku dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
  3. Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
  4. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

– Chcę powtórzyć to, o czym mówię od samego początku, kiedy program „Rodzina 500+” był jeszcze w sferze planów – nie możemy patrzeć na te wydatki tylko z perspektywy kosztów. Rodzina to inwestycja. Dzisiaj obserwując wzrost liczby urodzeń, ogromny spadek ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, a także poprawę jakości życia polskich rodzin, możemy ocenić, że był to bardzo dobry pomysł. Co więcej, dobra kondycja budżetu państwa i większe wpływy do budżetu umożliwiają nam rozszerzenie programu na każde dziecko. Bardzo mnie to cieszy – mówi minister Elżbieta Rafalska, cytowana na stronie internetowej resortu.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

W Bankier.pl zajmowała się tematyką prawa pracy. Pisała o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmowała się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiadała historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (116)

dodaj komentarz
marcinn89
Bardzo dziwne sytuacje się wyprawiają w tej Polszy i na świecie. Niedawno czytałem na blogu Kejti jak laska tylko w jeden dzień zarobiła ok 4000 zł pracując w domu przez Internet, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie normalnie człowiek musi cały miesiąc na to harować (najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarce google blog kejti Bardzo dziwne sytuacje się wyprawiają w tej Polszy i na świecie. Niedawno czytałem na blogu Kejti jak laska tylko w jeden dzień zarobiła ok 4000 zł pracując w domu przez Internet, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie normalnie człowiek musi cały miesiąc na to harować (najlepiej wpisać sobie w wyszukiwarce google blog kejti i zobaczyć). Dziwaczne rzeczy się dzieją po tej burzy z wirusem i według mnie będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
marcinn89
Dziwne sytuacje się dzieją w tym kraju i na świecie. Jakoś kilka dni temu czytałem na blogu Kejti jak laska w przeciągu jednego dnia zarobiła w przybliżeniu ok 4000 złotych pracując przez internet w domu, więc już mnie naprawdę nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi przez cały miesiąc na taką kasę harować (najlepiej wpisać sobie Dziwne sytuacje się dzieją w tym kraju i na świecie. Jakoś kilka dni temu czytałem na blogu Kejti jak laska w przeciągu jednego dnia zarobiła w przybliżeniu ok 4000 złotych pracując przez internet w domu, więc już mnie naprawdę nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi przez cały miesiąc na taką kasę harować (najlepiej wpisać sobie w google blog kejti i sprawdzić). Dziwaczne rzeczy się dzieją po tej pandemii i moim zdaniem będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
marcinn89
Bardzo dziwne sytuacje się dzieją w tej Polszy i na całym świecie. Tydzień temu czytałem na blogu Kejti jak dziewczyna w ciągu jednego dnia zarobiła około 4000 złotych pracując w domu przez Internet, więc już mnie naprawdę nic nie zdziwi, gdzie normalny człowiek musi przez cały miesiąc na taką sumę harować (najlepiej wpisać sobie Bardzo dziwne sytuacje się dzieją w tej Polszy i na całym świecie. Tydzień temu czytałem na blogu Kejti jak dziewczyna w ciągu jednego dnia zarobiła około 4000 złotych pracując w domu przez Internet, więc już mnie naprawdę nic nie zdziwi, gdzie normalny człowiek musi przez cały miesiąc na taką sumę harować (najlepiej wpisać sobie w Google blog kejti i sprawdzić). Dziwaczne rzeczy się dzieją po tej pandemii i moim zdaniem będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
justa_71
złozyłam wniosek o 500+ na pierwsze dziecko juz w lipcy. Dwa dni temu otrzymałam pismo z MOPS o uzupełnienie dokumentów ,a dokładnie o doniesienie odpisu prawomocnego wyroku sadu o rozwód
Czy ktoś mi moze powiedziec po co jest im potrzebny ten dokument,jesli nie bierze sie pod uwagę ani stanu cywilnego,ani dochodów?
pis_po_jedno_zlo
Ja poproszę już teraz 500+ załóżmy na piątkę dzieci, co prawda nie mam żadnego, ale mogę obiecać, że będę miał tak samo jak rząd obiecywał, że wypłaci emerytom środki zgromadzone w OFE;)
amsonpolska
Czy mogę dostać pożyczkę na 500+? Zobacz http://lista-firm.com.pl/forum/pozyczka-na-500+
foratan
Pani Szkwarek widać aplikuje na stanowisko po P.Kuczyńskim zwolnionym za krytyczne poglądy w stosunku do rządu, albo na inną posadkę dla lizusa (lizuski) partii rządzącej. Za tak lizusowski i nierzetelny artykuł ma pani to jak w banku. Chyba pani nie wie, że mamy rok 2019. Niech pani sięgnie do dzietności za rok 2018. Żałosne lizanie Pani Szkwarek widać aplikuje na stanowisko po P.Kuczyńskim zwolnionym za krytyczne poglądy w stosunku do rządu, albo na inną posadkę dla lizusa (lizuski) partii rządzącej. Za tak lizusowski i nierzetelny artykuł ma pani to jak w banku. Chyba pani nie wie, że mamy rok 2019. Niech pani sięgnie do dzietności za rok 2018. Żałosne lizanie ... Pani to nazywa inwestycją? A wie pani coś na temat wyrzucania pieniędzy w błoto i demoralizacji przez rozdawnictwo i o jego dalekosiężnych konsekwencjach?
szlachta-nie-pracuje
nie ma większego kłamstwa od statystki liczą jak chcą ,GUS też podaje inflację na poziomie 2% no cóż jakie państwo takie instytytucje
aerk
Lizuski ? zapomnialeś dodać: Naftalina, Plebs, Pijaczka, Komunistka w ślad za opozycją.
kolumb1234
Wydatki państwa na 500 plus wzrośnie do ok 41 mld a dochody z podatku PIT ro ok 38mld teraz pomyślcie jak by było fajnie wszystkich pracujących ,emerytów rencistów zwolnić z podatku zarobili by ok 20% więcej bez łaski ze państwo im coś daje

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki