REKLAMA

SIMFABRIC: Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za II kwartał 2021 r.

2021-08-17 09:49
publikacja
2021-08-17 09:49
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2021 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI nr 11/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Korekta wynika z omyłkowego wprowadzenia niektórych danych finansowych w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostały opublikowane przez Emitenta raportem EBI nr 11/2021. W przekazywanej korekcie raportu uzupełniono skonsolidowany rachunek zysków i strat o dane finansowe za okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r., a także uzupełniono jednostkowy rachunek zysków i strat o dane finansowe za okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 1.04.2020 do 30.06.2020 r.

W raporcie poprawiona została wartość przychodów skonsolidowanych za okres od 1.04.2021 r. do 30.05.2021 r.
Z omyłkowo wpisanych: 2457 tys. zł
Na poprawne: 3101 tys. zł

W raporcie poprawiona została wartość przychodów jednostkowych za okres od 1.04.2021 r. do 30.05.2021 r.
Z omyłkowo wpisanych: 2209 tys. zł
Na poprawne: 2412 tys. zł

W raporcie poprawiona została treść komentarza emitenta do wartość przychodów skonsolidowanych za okres od 1.04.2021 r. do 30.05.2021 r.
Z omyłkowo wpisanych: W II kw. 2021 r. skonsolidowane przychody wyniosły 2.457 tys. zł, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa w samym II kw. 2021 r. wypracowała zysk operacyjny równy 948 tys. zł, co wobec 215 tys. zł w porównywalnym okresie oznacza ponad 4-krotny wzrost.
Na poprawne: W II kw. 2021 r. skonsolidowane przychody wyniosły 3.101 tys. zł, co oznacza wzrost o 65% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa w samym II kw. 2021 r. wypracowała zysk operacyjny równy 948 tys. zł, co wobec 215 tys. zł w porównywalnym okresie oznacza ponad 4-krotny wzrost.

W raporcie poprawiona została wartość przychodów jednostkowych za okres od 1.04.2021 r. do 30.05.2021 r.
Z omyłkowo wpisanych: W ujęciu jednostkowym, w II kw. 2021 r., przychody Spółki wyniosły 2.209 tys. zł, co oznacza, że były o 17,25% wyższe od kwoty wypracowanej w tym samym okresie w roku poprzednim. Jednostkowy zysk operacyjny w II kw. 2021 r. wyniósł 794 tys. zł i tym samym był o 256,05% wyższy w II kw. 2020 r.
Na poprawne: W ujęciu jednostkowym, w II kw. 2021 r., przychody Spółki wyniosły 2.412 tys. zł, co oznacza, że były o 28,00% wyższe od kwoty wypracowanej w tym samym okresie w roku poprzednim. Jednostkowy zysk operacyjny w II kw. 2021 r. wyniósł 794 tys. zł i tym samym był o 256,05% wyższy w II kw. 2020 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za II kwartał 2021 roku. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210817_094933_0000136322_0000134702.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki