REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Wyznaczenie Autoryzowanego Doradcy (Nominated Adviser)

2020-11-26 17:31
publikacja
2020-11-26 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
27_2020_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wyznaczenie Autoryzowanego Doradcy (Nominated Adviser)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja,że firma Arden Partners plc została wyznaczona do pełnienia funkcji Nominated Adviser oraz funkcji Brokera ze skutkiem natychmiastowym.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
27 2020_załącznik - attachment.pdf27 2020_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 27/2020


Date: 2020-11-26


Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Appointment of Nominated Adviser


Legal basis: other regulations

Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29
July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of SERINUS
ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that Arden Partners plc has
been appointed as Nominated Adviser and Broker with immediate effect.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-26 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki