REKLAMA
WAŻNE

SERINUS ENERGY PLC.: Termin zakończenia kolejnego etapu prac poszukiwawczych dla koncesji Satu Mare w Rumunii przedłużony

2019-10-24 08:00
publikacja
2019-10-24 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
36_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Termin zakończenia kolejnego etapu prac poszukiwawczych dla koncesji Satu Mare w Rumunii przedłużony
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o uzyskaniu przez Spółkę 12-miesięcznego przedłużenia terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii oraz o prowadzonych działaniach dotyczących wykonania odwiertu Moftinu–1004 w I kwartale 2020 r.

Zakończenie trzeciego etapu przypadało pierwotnie na 26 października 2019 r. i w tym terminie Spółka była zobowiązana wykonać wszystkie wyznaczone prace przewidziane dla tego etapu. Zadaniem, które nadal pozostaje do wykonania w ramach zobowiązań tego etapu, jest przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D na obszarze co najmniej 120 km2. Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na realizację programu badań sejsmicznych 3D obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Niestety w procesie pozyskiwania pozwolenia wystąpiły nieprzewidywane opóźnienia wynikające z konieczności zawierania umów dotyczących wejścia na teren poszczególnych parceli znajdujących się na obszarze badań sejsmicznych, z licznymi właścicielami gruntów. Ostatecznie umowy dostępu zostały zawarte z wszystkimi właścicielami gruntów, jednakże opóźnienie powodowało, że nie było możliwe przeprowadzenie badań przed upływem terminu zakończenia trzeciego etapu. W tej sytuacji Spółka wystąpiła do rumuńskiego regulatora - Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency of Mineral Resources) o 12-miesięczne przedłużenie terminu, aby mieć wystarczający czas na realizację programu badań sejsmicznych oraz na wypełnienie wszystkich zobowiązań aktualnego etapu poszukiwawczego. Obecnie ostateczny termin realizacji obowiązkowych prac upływa 28 października 2020 r.

Obecnie, biorąc pod uwagę uzyskane 12-miesięczne przedłużenie terminu, Spółka przewiduje, że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kwartale 2020 r., kiedy będzie bardziej sprzyjająca pogoda i lepsze warunki gruntowe na obszarze, gdzie prowadzone będą badania. Przesunięcie programu badań sejsmicznych umożliwi Spółce szybsze wykonanie odwiertu Moftinu-1004. Według założeń Moftinu-1004 ma być odwiertem produkcyjnym, o głębokości około 1.000 m. Dla odwiertu Moftinu-1004 pozyskano niezbędne zezwolenia i prowadzone są już prace nad naziemną infrastrukturą niezbędną przy wierceniach. O ile będzie dostępna wiertnica to wiercenie Moftinu-1004, jak się zakłada, powinno rozpocząć się w styczniu 2020 r. Odwiert Moftinu-1004, po uzbrojeniu i podłączeniu do rurociągu, zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
36 2019_załącznik - attachment.pdf36 2019_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 36/2019Date: 2019-10-24Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Extension of Satu Mare Exploration Phase


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information that the Company has been granted a
12-month extension on the third exploration phase of the Satu Mare
Concession in Romania and that the Company is proceeding with the
drilling of the Moftinu – 1004 well in Q1 2020.


The third exploration phase was set to expire on 26 October 2019, with
the Company having to fulfil all work commitments for this phase by this
date. The remaining work commitment for this phase is the completion of
a minimum of 120 km2 3D seismic acquisition programme. The Company has
permitted a 148 km2 3D programme area in the Berveni area just north of
the Moftinu gas plant, but the permitting programme had been subject to
unforeseen delays in reaching land access agreement with the large
numbers of landowners within the seismic acquisition area. These access
agreements have since been concluded with all landowners, but the delay
has meant that the seismic acquisition could not be completed prior to
the expiration of the exploration phase. As such, the Company applied to
the National Agency of Mineral Resources in Romania for the granted
12-month extension to allow sufficient time to complete the seismic
program and fulfil all commitments for this phase. The current phase
will now expire on 28 October 2020.


Given the grant of the 12-month extension, the Company anticipates that
the seismic acquisition program will now commence in Q2 2020 when there
will be more favourable weather and ground conditions in which to
perform the survey. This postponement of the seismic program will allow
the Company to advance the drilling of the Moftinu-1004 well.
Moftinu-1004 is anticipated to be a production well located within the
Moftinu field and drilled to a depth of approximately 1,000m. The
Moftinu-1004 well is already permitted and construction on the surface
facilities needed to drill this well is underway. It is expected that,
subject to rig availability, Moftinu-1004 will be spudded in January
2020. Once successfully completed and tied-in, the Moftinu-1004 well
will provide additional gas production to the Moftinu Gas Plant.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki