REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Stan posiadania akcji w Spółce

2021-07-21 23:27
publikacja
2021-07-21 23:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
30_2021_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-21
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Stan posiadania akcji w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W związku z wymogiem Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Hadron Capital LLP z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, przygotowane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. Zgodnie z treścią zawiadomienia Hadron Capital LLP posiada obecnie 53.906.367 akcji Spółki uprawniających do wykonywania łącznie 4,73% ogólnej liczby głosów.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
30 2021_załącznik - attachment.pdf30 2021_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 30/2021Date: 2021-07-21Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Holding in Company


Legal basis: Article 70(1) of the Act on Offering – acquisition or
disposal of a significant block of shares


Content:According to Article 70(1) of the Act on Public
Offering […] the Management of SERINUS ENERGY plc (“Company” or
“Serinus”) informs that it received the notification provided by Hadron
Capital LLP. (London, UK) and prepared under AIM regulations (UK),
informing about a decrease of the share in the total vote in the Company
below the threshold of 5%. According to the notification the Hadron
Capital LLP currently holds 53,906,367 shares of the Company,
representing 4.73% of the total vote.


The attachment to this current report contains the text of the original
notification in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on the Company’s website:
www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki