REKLAMA

REDAN: Projekty uchwał oraz treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA zwołanego na dzień 08 lipca 2021 r.

2021-06-09 18:40
publikacja
2021-06-09 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
projekty_uchwal_WZA_2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Projekty uchwał oraz treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA zwołanego na dzień 08 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zmianą terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA (dalej: ZWZA) i zwołaniem ZWZA na dzień 08 lipca 2021 r., Zarząd Redan SA w załączeniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad, zaktualizowanych w stosunku do pierwotnie ogłoszonych projkektów w zakresie dat.
Ponadto, Zarząd Redan SA informuje, że wszelkie dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZA, tj.:
1. wniosek Zarządu ws. pokrycia straty poniesionej przez Emitenta w ubiegłym roku obrotowym - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wniosek Zarządu ws. dalszego istnienia Emitenta - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta za 2020 rok - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020 – wobec którego wyrażenie opinii przewidziane jest w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę „Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019-2020 zakończone 31.12.2019 i 31.012.2020”
6. propozycja zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej – której przyjęcie jest przewidziane w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- znajdują się na stronie korporacyjnej www.redan.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W tym samym miejscu będą umieszczane kolejne materiały na ZWZA zwołane na dzień 08 lipca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał WZA 2021 final.pdfprojekty uchwał WZA 2021 final.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki