REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

QUARTICON S.A.: Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku emisji akcji

2022-10-26 20:43
publikacja
2022-10-26 20:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-26
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku emisji akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2021, Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu 26 października 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu działań, które będą zmierzać do umożliwienia przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje nowych akcji.

Zgodnie z przyjętymi w dniu dzisiejszym kierunkowymi założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez:
- emisję akcji w celu konwersji pożyczek na kapitał zakładowy Spółki,
- emisję nowej serii akcji w ramach emisji prywatnej dla nowego [lub nowych] inwestorów Spółki oraz emisji dla obecnych inwestorów,
- ustanowienie nowego kapitału docelowego.
W związku z pozostającym w toku procesie analitycznym, na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie jest w stanie precyzyjnie określić wielkości emisji czy zakresu konwersji pożyczek. Informacje w tym zakresie dookreślone zostaną w terminie późniejszym.
Środki z potencjalnych emisji Spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie wsparcia prac nad projektem AI Stylista Modowy, na kapitał obrotowy Spółki, a także na konwersję pożyczek [pierwsza transza została skonwertowana w grudniu 2021 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2021].

W najbliższych dniach Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w porządku obrad którego postawione zostaną punkty dotyczące spraw, o których mowa powyżej. O dalszych, istotnych działaniach i podejmowanych decyzjach w ramach opisanych powyżej zamierzeń Spółka będzie informować na bieżąco w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


With reference to the current report ESPI no. 20/2021, Management Board
of QuarticOn S.A. ["Company"] informs that on October 26, 2022 made a
decision to take an actions that will lead to increase the Company’
share capital by issuing new shares.


In accordance with the assumptions adopted today, after granting
the necessary corporate approvals, the Company plans to increase the
share capital by:- issuing the shares for loan to equity
conversion,- issuing the shares under private placement for new
investor [or investors] of the Company and the shares for current
shareholders,- establishing the new authorized share capital.Due
to the ongoing analytical process, as at the date of publication of this
report, the Company is not able to precisely define the size of the
issue or the scope of the loan conversion. Information in this regard
will be specified later.


The Company intends to invest the funds from the new shares issue
on the development of AI Fashion Stylist, working capital and
loan-to-equity conversion [the first tranche of the loans was converted
in December 2021, as reported by the Company in Current Report No.
23/2021]. In the coming days, the Company plans to announce an
Extraordinary General Meeting, the agenda of which will include items
relating to the matters referred to above. The Company will inform on a
basis of appropriate reports about further significant activities and
decisions taken within the areas described above.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-26 Paweł Wyborski Prezes Zarządu
2022-10-26 Michał Giergielewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki