REKLAMA
WEBINAR

PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Ubisoft Entertainment Sweden AB wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych

2023-05-11 10:37
publikacja
2023-05-11 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PLATIGE IMAGE S.A.
Temat
Zawarcie umowy ramowej z Ubisoft Entertainment Sweden AB wraz z zamówieniem na wykonanie utworów audiowizualnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2023 r. Spółka zawarła ze spółką Ubisoft Entertainment Sweden AB („Zleceniodawca”) umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych (ang. Master Services Agreement, „Umowa ramowa”) i otrzymała w ramach Umowy ramowej pierwsze zamówienie na wykonanie utworu audiowizualnego („Zamówienie”).
Wartość prac zleconych w ramach Zamówienia stanowi równowartość 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Termin realizacji prac został uzgodniony na I półrocze br.
Umowa ramowa reguluje zasady współpracy stron i świadczenia przez Spółkę usług produkcyjnych na rzecz Grupy Ubisoft, na podstawie zawieranych każdorazowo w jej ramach pojedynczych zamówień. Umowa ramowa nie określa wartości ani limitu zamówień. W Umowie ramowej nie określono terminu jej obowiązywania, przy czym wygasa ona dwa lata po dacie zakończenia ostatniego zamówienia. Zamówienia składane w ramach Umowy ramowej mogą zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę w każdym momencie, z zastrzeżeniem wypłaty Spółce wynagrodzenia za prace wykonane do chwili rozwiązania, na zasadach określonych w danym zamówieniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Karol Żbikowski Prezes Zarządu Karol Żbikowski
2023-05-11 Artur Małek Członek Zarządu Artur Małek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki