103,35 zł
-0,58% -0,60 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-07
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Upstream w kwocie oszacowanej na około 987 mln PLN.

Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN ORLEN za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok i może ulec zmianie.

Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów jest wynikiem aktualizacji wartości inwestycji PKN ORLEN w Grupie ORLEN Upstream, po oszacowaniu wartości godziwej aktywów w Kanadzie na podstawie raportu sporządzonego, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku kanadyjskim, przez niezależną firmę. Na podstawie tego raportu zaktualizowano także wartość aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych należących do Grupy ORLEN Upstream, co będzie miało nieznaczny i niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok.

PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2018 w dniu 21 marca 2019 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream sp. z o.o.

Patrz także raport bieżący nr 1/2019 z 17 stycznia 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Reversal of a part of historical impairments on investment in ORLEN Upstream Group in unconsolidated financial statement for 2018.Regulatory announcement no 3/2019 dated 7 February 2019PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that it predicts that reversal of a part of historical impairments on investment in ORLEN Upstream Group will be included in unconsolidated annual financial statement for 2018, in the estimated amount of PLN 987 m.The estimated amount of reversal of the impairments will increase PKN ORLEN S.A. unconsolidated annual net financial result for 2018 and will have no impact on consolidated annual EBITDA of ORLEN Capital Group for 2018. That amount will be analysed during the audit of the annual financial statement of ORLEN Capital Group for 2018 and may be changed.The reversal of a part of impairments, mentioned above, is a result of an revaluation of PKN ORLEN investment in ORLEN Upstream Group, after estimation of the fair value of assets in Canada, based on report, prepared, according to Canadian market standards, by an independent company. On the base of that report ORLEN Upstream Group exploration and extraction of mineral resources of assets has been also revaluated, what will have an insignificant and non-cash impact on consolidated EBITDA of ORLEN Capital Group for 2018.PKN ORLEN will publish its unconsolidated and consolidated financial statements for year 2018 on 21 March 2019.PKN ORLEN holds 100% of ORLEN Upstream Sp.z o.o. share capital.See also: regulatory announcement no 1/2019 dated 17 January 2019.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-07 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2019-02-07 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl