REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r.

2021-05-01 10:08
publikacja
2021-05-01 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_§71ust1pkt12_ocena_RN_2021.04.30.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A.("Spółka"), w związku z problemem technicznym polegającym na barku możliwości podłączenia do raportu okresowego większej liczby załączników do Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2020 r. niniejszym uzupełnia skonsolidowany roczny o informacje określone przez § 71 ust. 1 pkt.12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r. poz. 757 dalej, które stanowią element składowy Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego.
Załączniki
Plik Opis
NanoGroup §71ust1pkt12_ocena_RN 2021.04.30.pdfNanoGroup §71ust1pkt12_ocena_RN 2021.04.30.pdf Ocena RN dotyczącej spraozdania grupy kapitałowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-01 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-05-01 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki