REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:10
publikacja
2021-09-30 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -178 -83 -39 -19
IV. Zysk (strata) brutto -182 -83 -40 -19
V. Zysk (strata) netto -182 -85 -40 -19
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,02 0,00 0 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -277 -54 -61 -12
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 300 1 66 -0,23
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdfManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdf Raport za I półrocze 2021 ManyDev Studio
ManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdfManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki