REKLAMA

MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

2023-11-28 14:55
publikacja
2023-11-28 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 12 października 2023 r. Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („MZ GPBP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) otrzymała od Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. („Zleceniodawca”) obustronnie podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu w Płocku. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie robót żelbetowych.

Wartość umowy wynosi ok. 21 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia realizacji prac przewidziano na III kwartał 2024 r.

W Umowie przewidziano kary umowne za opóźnienie realizacji Umowy wynoszące 1% za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, przy czym łączna suma kar nie przekroczy 15 % wartości umowy netto. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedzialność odszkodowawcza MZ GPBP jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 DARIUSZ PIETYSZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki