19,4000 zł
-13,78% -3,1000 zł
Mabion SA (MAB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_MSSF_2019H1_POL_final-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_MABION_SA_1H2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_S.A._-_raport_z_przegladu_30.06.2019_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze/ 2018 półrocze / 2019 półrocze 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -32 252 -36 889 -7 521 -8 701
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -31 696 -41 182 -7 392 -9 714
IV. Zysk (strata) netto -31 696 -41 182 -7 392 -9 714
V. Średnio ważona liczba akcji 13 720 772 12 447 332 13 720 772 12 447 332
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,31 -3,31 -0,54 -0,78
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,31 -3,31 -0,54 -0,78
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 324 -34 214 -4 507 -8 070
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 041 -2 362 -1 642 -557
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 243 103 635 -290 24 445
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -27 608 67 059 -6 438 15 818
XII. Dane na datę bilansową: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 117 954 144 717 27 741 33 655
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 524 102 578 25 288 23 855
XV. Zobowiązania długoterminowe 42 313 36 069 9 951 8 388
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 65 211 66 509 15 337 15 467
XVII. Kapitał własny 10 430 42 139 2 453 9 800
XVIII. Kapitał zakładowy 1 372 1 372 323 319
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 13 720 772 13 720 772 13 720 772 13 720 772
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,60 11,06 2,02 2,57
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,60 11,06 2,02 2,57
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXIII. kurs EUR RZIS 4,2880 4,2395
XXIV. kurs EUR BILANS 4,2520 4,3000
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Mabion MSSF 2019H1 POL_final-sig-sig-sig.pdfMabion MSSF 2019H1 POL_final-sig-sig-sig.pdf Mabion MSSF_1H2019
Sprawozdanie MABION SA_1H2019-sig-sig.pdfSprawozdanie MABION SA_1H2019-sig-sig.pdf Mabion_Sprawozdanie Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Mabion S.A. - raport z przeglądu 30.06.2019_signed.pdfMabion S.A. - raport z przeglądu 30.06.2019_signed.pdf Raport Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-09-12 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2019-09-12 Jarosław Walczak Członek Zarządu Jarosław Walczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.