71,1000 zł
1,43% 1,0000 zł
Mabion SA (MAB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_MSSF_IQ2019_final-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_Mabion_SA_IQ2019_final-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 509 -14 067 -3 376 -3 367
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -14 985 -14 349 -3 487 -3 434
IV. Zysk (strata) netto -14 985 -14 349 -3 487 -3 434
V. Średnio ważona liczba akcji 13 720 772 11 800 000 13 720 772 11 800 000
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,09 -1,22 -0,25 -0,29
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,09 -1,22 -0,25 -0,29
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 601 -18 804 -3 165 -4 500
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 637 -726 -846 -174
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -479 191 830 -111 45 910
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -17 717 172 300 -4 122 41 236
XII. Dane na datę bilansową: 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018
XIII. Aktywa razem 128 291 261 202 29 826 62 065
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 162 329 709 23 519 78 344
XV. Zobowiązania długoterminowe 35 216 15 738 8 187 3 740
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 65 946 313 971 15 332 74 604
XVII. Kapitał własny 27 129 -68 507 6 307 -16 278
XVIII. Kapitał zakładowy 1 372 1 180 319 280
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 13 720 772 11 800 000 13 720 772 11 800 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,35 22,14 2,17 5,26
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,35 22,14 2,17 5,26
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Mabion MSSF IQ2019_final-sig-sig-sig-sig.pdfMabion MSSF IQ2019_final-sig-sig-sig-sig.pdf Mabion_MSSF 2019 Q1
Pozostale informacje Mabion SA IQ2019_final-sig-sig-sig.pdfPozostale informacje Mabion SA IQ2019_final-sig-sig-sig.pdf Mabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q1_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Artur Chabowski Prezes Zarządu Artur Chabowski
2019-05-16 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-05-16 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2019-05-16 Jarosław Walczak Członek Zarządu Jarosław Walczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.