Prace geodezyjne w inwestycjach skrócone z ok. 60 do 18 dni

2019-10-18 16:10
publikacja
2019-10-18 16:10

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym ułatwią i przyspieszą procesy inwestycyjne; prace geodezyjne w procesach inwestycyjnych zostaną skrócone z ok. 60 do 18 dni - poinformował w piątek minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

/ fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Minister finansów, inwestycji o rozwoju przedstawił w piątek na konferencji prasowej zmiany, które rząd chce wprowadzić w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Wyjaśnił, że zostały one zaakceptowane przez rząd i skierowane do prac w Sejmie. "Mają na celu przyspieszenie i ułatwienie procesów inwestycyjnych w naszej gospodarce" - powiedział Kwieciński.

Poinformował, że prace nad projektem trwały ponad rok, a projekt jest wynikiem rozmów ze środowiskiem geodetów i kartografów.

"Zakładamy, że nastąpi skrócenie prac geodezyjnych w ramach prowadzonych inwestycji z mniej więcej około 60 dni do mniej więcej 18 dni (...). Chcemy też zlikwidować szereg niepotrzebnych opłat, które są w tej chwili wnoszone, na rzecz jednej opłaty" - poinformował. Dodał, że dane geodezyjne będą też szerzej udostępniane.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski mówił, że w szybko rozwijającej się gospodarce istotne jest, aby sprawy geodezyjne nie blokowały procesu inwestycyjnego. "Te zmiany są pewnym kompromisem w oczekiwaniach" - wyjaśnił. Zapewnił, że w efekcie zmian nastąpi zmniejszenie liczby procedur dla geodetów, a dostęp do danych będzie szybszy.

Izdebski wyjaśnił, że obecnie, aby zacząć prace geodezyjne, trzeba to zgłosić i uzyskać stosowne zezwolenie. Zgodnie z projektem możliwe będzie rozpoczęcie prac geodezyjnych w chwili, kiedy będzie to potrzebne. "Możemy iść, mierzyć spokojnie, a na załatwienie formalności mamy pięć dni. To zmiana bardzo oczekiwana przez środowisko geodezyjne" - tłumaczył główny geodeta kraju.

Jak dodał, zmiany w ewidencji gruntów będą mogły być wprowadzone po tym, jak one nastąpią, bez konieczności czekania na wniosek właściciela.

Podsumowując Izdebski podkreślił, że dzięki zmianom korzyści odniosą geodeci, inwestorzy i obywatele, ale także służby ratunkowe, które korzystają z danych geodezyjnych.

Zgodnie z komunikatem MIiR w projekcie ustawy znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak: uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat od geodetów, za potrzebne im do pracy dokumenty; możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni; mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.

Projekt, który przyjął rząd, zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu dane w ewidencji będą bardziej aktualne.

Wyjaśniono, że dane przestrzenne, które do tej pory dostępne były tylko na wniosek i za opłatą, jak: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach - będzie można bezpłatnie pobrać ze strony geoportal.gov.pl

Projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego rząd przyjął we wtorek. Według Centrum Informacyjnego Rządu najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowych przepisach to m.in. uszczegółowienie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku).

Ponadto, zmiany mają zmniejszyć zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. CIR wskazuje, że zmiana ta stanowi realizację polityki otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r.

Przewidywane zmiany dotyczą także procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano również wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

Znowelizowane regulacje ustawowe mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (PAP)

autor: Marcin Musiał

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budowa domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki