REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 07:42
publikacja
2021-04-30 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_Korporacja_KGL_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Korporacja_KGL_SA_z_dzialalnosci_w_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_JSF_KGL_31.12.2020_29042021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Emitenta_dot._sprawozdania_finansowego_spolki_Korporacja_KGL_SA_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Emitenta_dot._funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dobre_Praktyki_Spolek_Notowanych_na_GPW_Korporacja_KGL_S.A._za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 379 964 392 374 84 923 91 212
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 67 933 63 598 15 183 14 784
III. Zysk (strata) brutto 14 770 15 303 3 301 3 557
IV. Zysk (strata) netto 11 182 12 183 2 499 2 832
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) 1,56 1,70 0,35 0,40
VI. EBIT 22 575 18 640 5 046 4 333
VII. EBITDA 44 732 37 260 9 998 8 662
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 632 28 393 10 646 6 600
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 324) (17 874) (9 906) (4 155)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 151) (11 588) (481) (2 694)
XI. Aktywa razem 347 462 278 696 75 293 65 445
XII. Kapitał własny 131 741 123 342 28 547 28 964
XIII. Zobowiązania długoterminowe 102 324 69 214 22 173 16 253
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 99 687 73 240 21 602 17 199
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF Korporacja KGL 2020.pdfSF Korporacja KGL 2020.pdf Sprawozdanie finansowe Korporacja KGL SA za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu Korporacja KGL SA z działalności w 2020.pdfSprawozdanie Zarządu Korporacja KGL SA z działalności w 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu Korporacja KGL S.A. z działalności za 2020 r.
BDO SzB JSF KGL_31.12.2020 29042021-sig-sig.pdfBDO SzB JSF KGL_31.12.2020 29042021-sig-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego Korporacja KGL S.A. za 2020 r.
Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dot. sprawozdania finansowego spółki Korporacja KGL SA za 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej Emitenta dot. sprawozdania finansowego spółki Korporacja KGL SA za 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania finansowego Korporacja KGL S.A. za 2020 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Emitenta dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu za 2020 r.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Korporacja KGL S.A. za 2020.pdfDobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Korporacja KGL S.A. za 2020.pdf Wykaz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dla Korporacja KGL S.A. za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Katarzyna Lipowska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki