REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta

2023-10-03 10:12
publikacja
2023-10-03 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-03
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Wyrok WSA - uwzględnienie skargi Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2023 w sprawie decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. [rok podatkowy 2016] oraz informacji przekazanych w ostaniem raporcie kwartalnym odnośnie zaskarżenia ww. decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, w dniu 03.10.2023 r. Emitent powziął informację o uchyleniu w tym samym dniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ww. decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. Sąd podzielił stanowisko Emitenta zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta. Orzeczenie jest w pełni korzystne dla Spółki i potwierdza rzetelność Emitenta w sposobie rozliczania obciążeń podatkowym zgodnie z obowiązującym prawem.
Wyrok nie jest prawomocny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-03 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki