90,22 zł
-2,23% -2,06 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-09
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany skorygowany skonsolidowany raport półroczny PSr za I półrocze 2017 r. Korekta raportu jest konsekwencją korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara amerykańskiego (USD) dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wpływ powyższej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

– wzrost zysku netto z kwoty 494 mln PLN do kwoty 1 054 mln PLN - zmiana w kwocie 560 mln PLN,
– zmniejszenie pozostałych całkowitych dochodów z kwoty 981 mln PLN do kwoty 333 mln PLN - zmiana w kwocie 648 mln PLN ,
– zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego z kwoty 460 mln PLN do kwoty 372 mln PLN - zmiana w kwocie 88 mln PLN.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Amendment of the consolidated half-year report for the first half of 2017


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to
regulatory filing no. 28/2017, announces that an amended consolidated
half-year report PSr for the first half of 2017 will be published today.
The amendment of the report is a result of the correction of the
judgment on the functional currency of the subsidiary Future 1 Sp. z
o.o. and its change from the Polish zloty (PLN) to the US dollar (USD)
for the purposes of the consolidated financial statements.


Below, we present in brief the impact of the aforementioned change on
the consolidated half-year report for the first half of 2017:


– an increase in profit for the period from PLN 494 million to PLN 1 054
million – a change in the amount of PLN 560 million,


– a decrease in other comprehensive income from PLN 981 million to PLN
333 million – a change in the amount of PLN 648 million,


– a decrease in deferred tax assets from PLN 460 million to PLN 372
million – a change in the amount of PLN 88 million.


Legal basis: § 6 sec. 4 of the Decree of the Minister of Finance dated
19 February 2009 regarding current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (unified text:
Journal of Laws 2014.133 with subsequent amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-09 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2017-11-09 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl