90,52 zł
-0,51% -0,46 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-11
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2018 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów Zagłębia Sudbury (w tym kopalni Morrison, McCreedy i projektu Victoria) oraz kopalni Franke.

Dla pozostałych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów.

O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Identification of indications to verify the recoverable amount of
international mining assets


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces
that as a result of reviewing the technical and economic parameters of
key international mining assets belonging to the KGHM Polska Miedź S.A.
Group, indications of a possible change in the recoverable amounts of a
part of these assets were identified.


As a result, pursuant to IAS 36, it obliges the Company to conduct tests
for impairment as at the end of the last reporting period, i.e. 31
December 2018 in order to estimate the recoverable amount with respect
to assets due to involvement in the joint venture Sierra Gorda SCM,
assets of the Sudbury Basin (including the Morrison and McCreedy mines
and the Victoria project) and the Franke mine.


For other key international mining assets, indications to conduct tests
have not been identified.


The results of the tests will be disclosed by the Company in a separate
regulatory filing.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-11 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2019-01-11 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl