REKLAMA

Ile zarabiają nauczyciele?

2019-03-15 06:00, akt.2019-06-14 14:56
publikacja
2019-03-15 06:00
aktualizacja
2019-06-14 14:56
Ile zarabiają nauczyciele?
Ile zarabiają nauczyciele?
fot. Maciej Jarzebinski / / Forum

Przez ostatnie dni z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej możemy dowiedzieć się o wysokich zarobkach nauczycieli, które nie dość, że same w sobie wynoszą niemal tyle, co diety poselskie, to dodatkowo są nieustannie podnoszone. Jak wygląda rzeczywistość? Wynagrodzenie nauczyciela stażysty od tego roku zaczyna się od 2538 zł brutto, czyli około 1834 zł netto.

25 marca w szkołach zakończyło się referendum dotyczące strajku, jaki Związek Nauczycielstwa Polskiego zaplanował na 8 kwietnia 2019 roku. Większość pracowników oświaty opowiedziała się za protestem, przeprowadzenie egzaminów w tym roku było utrudnione. ZNP jasno stawia warunki – 1000 zł brutto podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Czy rząd się ugnie?

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Ile pracują nauczyciele

Część społeczeństwa jest zdania, że nauczyciele pracują mniej niż pracownicy innych zawodów. Taką opinię wygłosił nawet premier Mateusz Morawiecki. Pod koniec stycznia 2019 roku na antenie TVP 1 powiedział: „Nauczyciel ma troszeczkę więcej czasu wolnego w porównaniu do innych osób pracujących, ale nauczyciel chce więcej zarabiać”. Zdanie to wywołało oburzenie pracowników oświaty. Jak jest w rzeczywistości?

Tygodniowy wymiar zajęć, czyli nauczycielskie pensum, określa Karta nauczyciela. Według artykułu 42 tego aktu czas pracy zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień – czyli podobnie jak pracowników innych zawodów. Jednak to, co można „policzyć” w czasie pracy nauczycieli, to tygodniowa liczna godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, która określa jedynie tzw. godziny "spędzone przy tablicy", czyli po prostu godziny lekcyjne. Ich liczba jest różna i wynosi od 18 godzin w przypadku nauczycieli przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, specjalnych, liceów, przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych itd. do 30 godzin tygodniowo dla wychowawców internatów, burs, świetlic czy schronisk młodzieżowych i bibliotekarzy.

Te godziny nie obejmują czasu na przygotowanie lekcji, ocenianie sprawdzianów czy przeprowadzania rozmów z rodzicami. Według badania Instytutu Badań Ekonomicznych z 2013 roku stałe obowiązki nauczycieli zajmują niecałe 35 godzin tygodniowo, a licząc wraz z pozostałymi obowiązkami wynik ten dochodzi do 47 godzin na tydzień. „Wszystkie czynności zsumowane w technice DAR dają łącznie wynik 46 godz. 40 minut. tygodniowo – dotyczy to nauczycieli, którzy prowadzą od 18 do 27 lekcji tygodniowo, nie zajmują stanowisk, które by wpływały na pensum i pracują w jednej szkole lub zespole szkół, czyli około 60% nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących” - czytamy w opracowaniu badania.

Tygodniowy czas pracy nauczycieli

Lp.

Nazwa czynności

Średni czas wykonywania w tygodniu (godz.)

Udział procentowy w czasie pracy

1.

Prowadzenie lekcji

15 godz. 30 min. (20,5 lekcji)

32,9 proc.

2.

Prowadzenie innych zajęć z uczniami

2 godz. 10 min.

4,7 proc.

3.

Przygotowywanie lekcji

7 godz. 05 min.

15,3 proc.

4.

Przygotowywanie innych zajęć

3 godz. 

6,4 proc.

5,

Przygotowywanie i sprawdzanie prac sprawdzających

7 godz. 20 min.

15,6 proc.

6.

Tworzenie dokumentacji przebiegu nauczania i pracy szkoły

2 godz. 55 min.

6,1 proc.

7.

Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

1 godz. 50 min.

3,9 proc.

8.

Kontakty z innymi nauczycielami

45 min.

1,5 proc.

9.

Kontakty z rodzicami

35 min.

1,3 proc.

10.

Wycieczki i wyjścia dydaktyczne

20 min.

0,5 proc.

11.

Czynności związane z egzaminami zewnętrznymi (niewynikające z odrębnych umów)

30 min.

1,1 proc.

12.

Czynności wynikające z odrębnych umów

10 min.

0,4 proc.

13.

Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

10 min.

0,3 proc.

14.

Inne

4 godz. 40 min.

10,0 proc.

Razem

46 godz. 40 min.

Źródło: opracowanie własne na postawie Instytutu Badań Ekonomicznych, Czas i warunki pracy nauczycieli, 2013.


Ile zarabiają nauczyciele

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest rokrocznie określane przez resort edukacji. Od września 2019 roku w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, płace w oświacie będą przedstawiać się następująco:

  • stażysty – 2782 zł brutto,
  • kontraktowego – 2862 zł brutto,
  • mianowanego – 3250 zł brutto,
  • dyplomowanego – 3817 zł brutto.

Wdług Ministerstwa Edukacji Narodowej nowe, średnie wynagrodzenie będzie wynosiło odpowiednio dla naczuczyciela:

  • stażysty – 3338 zł brutto,
  • kontraktowego – 3705 zł brutto,
  • mianowanego – 4806 zł brutto,
  • dyplomowanego – 6141zł brutto.

Zmiany w wynagrodzeniach zaproponowane przez MEN nie uciszyły związkowców. Co prawda oświatowa Solidarność oczekiwała podwyżek na poziomie 650 zł brutto, czyli blisko najwyższej kwoty wprowadzonej przez MEN, ale ZNP żąda wzrostu na poziomie 1000 zł brutto.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich informacjach posługuje się jednak średnim wynagrodzeniem, uwzględniającym dodatki nauczycieli. Według tabeli, jaką przygotował resort, nauczyciele dyplomowani zarabiają średnio 5 603 zł brutto, a od września 2019 średnia płaca wzrośnie do 5883 zł brutto.

fot. / / MEN

Związek Nauczycielstwa Polskiego podaje jednak, że średnie publikowane przez MEN mają się nijak do rzeczywistości i przedstawia strukturę średniego wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego. W jego skład wchodzą:  

– wynagrodzenie zasadnicze: 76,69 proc.

– dodatek za wysługę lat: 4,98 proc. (152 zł)

– dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej: 0,08 proc. (2,31 zł)

– dodatek dla opiekuna stażu: 0,01 proc. (0,22 zł)

– dodatek dla wychowawcy klasy: 1,90 proc. (58,16 zł)

– dodatek dla nauczyciela doradcy: 0 proc. (0 zł)

– dodatek dla nauczyciela konsultanta: 0 proc. (0 zł)

– dodatek za warunki pracy: 1,30 proc. (39,72 zł)

– dodatek za uciążliwość pracy: 0,14 proc. (4,38 zł)

– nagroda jubileuszowa: 0,10 proc. (2,92 zł),

– zasiłek na zagospodarowanie: 0,06 proc. (1,75 zł),

– nagroda ze specjalnego funduszu nagród: 0,99 proc. (30,32 zł),

– dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej: 0,05 proc. (1,43 zł),

– dodatek motywacyjny: 4,41 proc. (134,78 zł),

– dodatkowe wynagrodzenie roczne: 6,27 proc. (191,66 zł),

– odprawa emerytalno-rentowa oraz odprawy z tytułu rozwiązywania stosunku pracy: 0 proc. (0 zł),

– godziny ponadwymiarowe (czyli praca ponad jeden etat): 10,39 proc. (317 zł).

ZNP wylicza, że wiele z tych składowych nie powinno znaleźć się w strukturze określającej średnią pensję. Jest to na przykład odprawa emerytalna, która nijak się ma do miesięcznej płacy, podobnie dodatki funkcyjne i motywacyjne, które nie są należne nauczycielom, a kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół za pracę nienauczycielską. Następnie wymieniają nagrodę jubileuszową, jaką otrzymują pracownicy raz na 5 lat czy świadczenia wypłacane incydentalne. Dodatkowo średnie wynagrodzenie jest obliczane dla nauczyciela zatrudnionego w średnim wymiarze ok. 1,15-1,2 etatu i wlicza do niego wynagrodzenie za pracę ponad ustawowe normy dla nauczyciela zatrudnionego na „gołym” etacie – czytamy w informacji ZNP.

Jednak przyjmując stawki, jakimi posługuje się resort edukacji, nie dziwią wypowiedzi polityków, które porównują ich płace do zarobków posłów.

– Posłowie mają 8 tys. zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem – stwierdził w rozmowie z „Super Expressem” Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz szef gabinetu politycznego premiera.

Nauczyciele w Polsce a za granicą

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce są jednymi z najniższych - wynika z opracowania „Zarobki polskich nauczycieli w świetle raportu Education at a glance 2017”, który bazuje na wskaźnikach opracowywanych przez OECD we współpracy z ministerstwami edukacji i służbami statystycznymi państw członkowskich.

fot. / / Zarobki polskich nauczycieli w świetle raportu Education at a glance 2017

Zarobki polskich nauczycieli są mniej zróżnicowane niż w innych krajach, w Polsce mimo 15 lat pracy wynagrodzenie nie różni się znacząco od tego, jakie otrzymuje się na start.

Roczne rzeczywiste zarobki nauczycieli w instytucjach w dol.

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Średnia I stopnia (gimnazjum)

Średnia II stopnia (liceum)

Polska

26 552

30 750

31 373

30 803

OECD

37 093

41 827

44 070

46 928

EU22

36 516

41 308

43 893

47 153

Źródło: Zarobki polskich nauczycieli, dane za 2015 (USD PPP).

– Różnice w zarobkach w różnych typach szkół są w Polsce także mniejsze niż przeciętnie w OECD lub Unii Europejskiej. Nieco wyższe przeciętne roczne zarobki (z uwzględnieniem dodatków) mają nauczyciele w gimnazjach, ale różnice są niewielkie. W zdecydowanej większości krajów OECD panuje zasada, że im wyższy szczebel szkolnictwa, tym większe pensje. W naszym kraju takiej zależności nie ma – podają autorzy opracowania. 

Jesteś nauczycielem, uczniem, rodzicem? Masz coś do powiedzenia w temacie strajku nauczycieli? Prześlij swój komentarz do Redakcji Bankier.pl.

Źródło:
Tematy

Komentarze (92)

dodaj komentarz
paulkaa098
Czasy są ciężkie, a my sami sobie nie pomagamy! Prawda jest taka, ze dopóki sam nie zaczniesz walczyć o swoje to nic z tego życia mieć nie będziesz. Wiem po sobie, za etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej ciężko jest odłożyć cokolwiek. Jeśli tylko jest okazja trzeba ją łapać, dostałam możliwość dodatkowych godzin pod warunkiem Czasy są ciężkie, a my sami sobie nie pomagamy! Prawda jest taka, ze dopóki sam nie zaczniesz walczyć o swoje to nic z tego życia mieć nie będziesz. Wiem po sobie, za etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej ciężko jest odłożyć cokolwiek. Jeśli tylko jest okazja trzeba ją łapać, dostałam możliwość dodatkowych godzin pod warunkiem podjęcia studiów. Szkoła płaci za podyplomówkę na wskz, ja się rozwijam i poszerzam możliwości. Milionów może nie zarobię na godzinę, ale staram się coś zmienić
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
sarasara
ile tu zawiści wśród komentujących wobec nauczycieli. To się w głowie nie mieści.
Przecież u nas zarabiają grosze w porównaniu z innymi krajami UE. I jeszcze tego im żałują polaczki.
Nic dziwnego, że nauczycielom się u nas nic nie chce. A szkoły wyglądają tak, jak wyglądają.

Po tylu latach nauki za taką pensję można
ile tu zawiści wśród komentujących wobec nauczycieli. To się w głowie nie mieści.
Przecież u nas zarabiają grosze w porównaniu z innymi krajami UE. I jeszcze tego im żałują polaczki.
Nic dziwnego, że nauczycielom się u nas nic nie chce. A szkoły wyglądają tak, jak wyglądają.

Po tylu latach nauki za taką pensję można się powiesić.

Ktokolwiek poniżej jest na tyle bezczelny, żeby się przekrzykiwać nawzajem, kto ma gorzej i kto ma krótsze przerwy to ma chyba źle w głowie. Chyba należy zmienić zatrudnienie, jeżeli wykorzystują was do tego stopnia, że macie 15 min przerwy na osiem godzin pracy.
Zamiast oczekiwać od całego świata, żeby miał tak samo źle, jak wy.

elkapolka
pojawia się jeszcze pytanie - skoro tak źle jest być nauczycielem to dlaczego tak ciężko dostać pracę w szkole? hmm? czemu żeby dostać etat trzeba mieć znajomości? Czemu duuuuuża część nauczycieli to dzieci? co? mama nie ostrzegała jaki to kawałek chleba? Zgadzam się że powinni dużo zarabiać ale powinien być lepszy "przesiew" pojawia się jeszcze pytanie - skoro tak źle jest być nauczycielem to dlaczego tak ciężko dostać pracę w szkole? hmm? czemu żeby dostać etat trzeba mieć znajomości? Czemu duuuuuża część nauczycieli to dzieci? co? mama nie ostrzegała jaki to kawałek chleba? Zgadzam się że powinni dużo zarabiać ale powinien być lepszy "przesiew" testy psychologiczne dopuszczające do zawodu to podstawa. Czemu o to nie protestujecie? hmm? bo by połowa z was ich nie przeszła? bo większa część ma prace po znajomości a nie za umiejętności? i tu jest problem - kolesiostwo kolesiostwo i jeszcze raz kolesiostwo!
elkapolka
kontakty z innymi nauczycielami? kontakty z rodzicami? przecież to na przerwach robią. Ja mam w pracy jedną przerwę 15 minut i nie zawszę mam czas z niej skorzystać oni maja ich kilka odliczając te kiedy mają akurat dyżur więc jak jedną poświęcą rodzicowi żyłka nie pęknie a i tak większość rodziców jest w czasie lekcji w pracy albo kontakty z innymi nauczycielami? kontakty z rodzicami? przecież to na przerwach robią. Ja mam w pracy jedną przerwę 15 minut i nie zawszę mam czas z niej skorzystać oni maja ich kilka odliczając te kiedy mają akurat dyżur więc jak jedną poświęcą rodzicowi żyłka nie pęknie a i tak większość rodziców jest w czasie lekcji w pracy albo ma wywalone. Druga sprawa sprawdzanie prac. Pomijając te z języków do większości przedmiotów w większości wydawnictw istnieje takie coś jak książka nauczyciela w której są gotowe testy po każdym dziale i są do nich odpowiedzi. Raz zdarzyło się że córka zaznaczyła właściwa odpowiedź ale nauczyciel pytania nie zaliczył bo książkowych odpowiedziach był błąd. Owszem rząd wciska kity ale oni lepsi nie są. Skoro robić mają tylko to co do nich należy niech robią co za problem? wycieczki i tak mają wpisane w programie niech robią tylko te zgodne z wytycznymi skończą się wycieczki do parków rozrywki po 200zł. Córka od zerówki do szóstej asy w teatrze ze szkoła była raz a w muzeum wcale.
sarasara
Chyba należy zmienić zatrudnienie, jeżeli wykorzystują was do tego stopnia, że macie 15 min przerwy na osiem godzin pracy.
Zamiast oczekiwać od całego świata, żeby miał tak samo źle, jak wy.
search
Niech pracuja 40h tyg i dac im podwyzki 100%, w czym problem. NIech maja 18h dydaktycznych a reszta to praca w szkole na dyzurach, przygotowaniach do lekcji, sprawdzanie kartkowek itp. Argumenty ze oni sie musza przygotowac nie docieraja w 100 % do mnie. NIe rozumie czy matematyka sie zmienila, fizyka chemia, biologi a moze reguly Niech pracuja 40h tyg i dac im podwyzki 100%, w czym problem. NIech maja 18h dydaktycznych a reszta to praca w szkole na dyzurach, przygotowaniach do lekcji, sprawdzanie kartkowek itp. Argumenty ze oni sie musza przygotowac nie docieraja w 100 % do mnie. NIe rozumie czy matematyka sie zmienila, fizyka chemia, biologi a moze reguly gry w pilke albo techniki spiewania czy malowania. Jesli nauczyciel z matematyki musi sie uczyc do lekcji to nie dziwi mnie fakt ze glaby wychodza ze szkol

Powiązane: Zarobki nauczycieli

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki