0,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-27
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (Umowa Przedwstępna) położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie o łącznej powierzchni ok. 2,32 ha (Nieruchomości), Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018 roku wspólnie uzgodniono rozwiązanie w tej samej dacie Umowy Przedwstępnej a następnie zawarta została pomiędzy Emitentem a podmiotem osobowo powiązanym z drugą stroną Umowy Przedwstępnej tj. z krajowym podmiotem gospodarczym (Kupujący) umowa sprzedaży Nieruchomości za cenę 10,69 mln powiększoną o podatek VAT w wysokości 2,46 mln (Umowa sprzedaży), przy czym część ceny w wysokości ok 10,57 mln przeznaczona zostanie na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych.
Strony ustaliły, iż zapłata łącznie 13,0 mln zł z ceny brutto nastąpi w ciągu jednego dnia od daty zawarcia Umowy Sprzedaży a zapłata pozostałej części ceny w kwocie ok. 0,1 mln zł nastąpi po przedstawieniu przez Spółkę aktualnych odpisów ksiąg wieczystych dla Nieruchomości wskazujących na okoliczność zakończenia wskazanego postępowania sądowego dotyczącego jednej z działek składających się na Nieruchomość.
Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych.
Pozostałe warunki (w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności za złożone oświadczenia czy zobowiązań względem Nieruchomości) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki jest zbliżona do wartości ceny transakcyjnej.
Kupujący jest podmiotem niepowiązanymi kapitałowo oraz osobowo ze Spółką. Wydanie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w dniu dzisiejszym.
Emitent informuje, iż sprzedaż nieruchomości została objęta zgodą Rady Wierzycieli o której informowano w raporcie bieżącym 39/2017 z 15 grudnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-27 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2018-12-27 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.