0,4400 zł
2,33% 0,0100 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. pomiędzy spółką zależną INTERBUD-CONSTRUCTION S.A. (Spółka Zależna, Zamawiający) oraz PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM KONSBUD SP. Z O.O. (Wykonawca) zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych (Umowa).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowalnych polegających na kompleksowej budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B3 – z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem w ramach Osiedla Lotników, zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” (Inwestycja) w ramach dwóch etapów procesu budowlanego.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją wykonawczą oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Termin zakończenia realizacji I Etapu (budynek B3), został ustalony przez strony na II kwartał 2021 roku, natomiast decyzja o realizacji Etapu II inwestycji (budynki B1 oraz B2) zostanie podjęta przez Zamawiającego do dnia 31 lipca 2020 roku. Zgodnie z Umową Zamawiający ma bowiem prawo do tego dnia oświadczyć o odstąpieniu od realizacji Etapu II, a w przypadku poinformowania Wykonawcy o braku zamiaru odstąpienia od realizacji Etapu II termin jego zakończenia został uzgodniony na okres kolejnych 14 miesięcy i 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o braku zamiaru odstąpienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie I Etapu wynosi ok. 12,1 mln zł netto. Za ewentualne zrealizowanie Etapu II – ok. 12,8 zł netto, o ile Zamawiający podejmie decyzję co do realizacji tego Etapu.

Zamawiający zamierza finansować inwestycję z kredytu bankowego.

Zgodnie z Umową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na prace objęte Umową na okres 63 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru Inwestycji.

Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego m.in. z tytułu zwłoki w zakończeniu Inwestycji oraz możliwość zapłaty kary umownej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w przypadku opóźnienia w zakończeniu czynności odbioru końcowego powstałego z winy Zamawiającego.

Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy jednak 10 % wartości netto odpowiednio Etapu i Etapu II.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-25 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2020-02-25 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.