4,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_INPRO_SA_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 131 432 151 278 30 505 35 566
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 40 884 47 694 9 489 11 213
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 699 24 443 4 340 5 747
IV. Zysk (strata) brutto 16 046 22 961 3 724 5 398
V. Zysk (strata) netto 12 785 18 537 2 967 4 358
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 3 232 1 519 750 357
VI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,2386 0,4250 0,0554 0,0999
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 894 15 276 7 635 3 591
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 399) (3 889) (1 485) (914)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 966) (12 301) (6 491) (2 892)
X. Przepływy pieniężne netto (1 471) (914) (341) (215)
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 646 602 543 855 147 842 126 478
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 349 455 248 193 79 901 57 719
XIII. Rezerwy na zobowiązania 7 887 9 214 1 803 2 143
XIV. Zobowiązania długoterminowe 59 136 62 536 13 521 14 543
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 282 432 176 443 64 576 41 033
XVI. Kapitał własny 297 147 295 662 67 941 68 758
- w tym przypadający na akcjonariuszom niekontrolującym 21 806 16 144 4 986 3 754
XVII. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję 7,4213 7,3842 1,6968 1,7172
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Przychody netto ze sprzedaży 44 029 79 515 10 219 18 694
2. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 372 24 867 2 871 5 846
3. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 934 13 234 217 3 111
4. Zysk (strata) brutto 2 006 13 870 466 3 261
5. Zysk (strata) netto 1 825 11 356 424 2 670
6. Zysk (strata) na jedną akcję 0,0456 0,2836 0,0106 0,0667
7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 354 9 557 1 475 2 247
8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 254 124 755 29
9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 413) (15 908) (4 042) (3 740)
10. Przepływy pieniężne netto (7 805) (6 228) (1 812) (1 464)
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
11. Aktywa razem 512 995 436 423 117 294 101 494
12. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 249 607 164 851 57 071 38 337
13. Rezerwy na zobowiązania 5 011 5 923 1 146 1 377
14. Zobowiązania długoterminowe 34 431 35 050 7 872 8 151
15. Zobowiązania krótkoterminowe 210 165 123 878 48 053 28 809
16. Kapitał własny 263 388 271 572 60 222 63 156
17. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
18. Wartość księgowa na 1 akcję 6,5781 6,7825 1,5041 1,5773


Powyższe dane finansowe za lata 2019 i 2018 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień 30 września 2019 r. - 4,3736 PLN / EUR (na dzień
31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN / EUR).- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku -
4,3086 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018
roku - 4,2535 PLN / EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK INPRO SA 30.09.2019.pdfSSF GK INPRO SA 30.09.2019.pdf GK INPRO SA - skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe 30.09.2019 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Elżbieta Marks Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.