REKLAMA

IDM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 26 sierpnia 2021 r.

2021-08-27 09:50
publikacja
2021-08-27 09:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 26 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA zwołanym na dzień 26 sierpnia 2021 r. (dalej: ZWZ) obecni byli akcjonariusze dysponujący łącznie 7.955.918 głosami z 7.955.918 akcji z ogólnej liczby wszystkich akcji oraz głosów w Spółce wynoszącej 44.392.388. Oznacza to, że w ZWZ uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 17,92% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ byli:
GRI Sp. z o.o. dysponująca 7.952.662 głosami z 7.952.662 posiadanych akcji. Procentowy udział tych akcji w liczbie głosów na ZWZ wynosił 99,96%, zaś udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 17,91%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki