REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.

2022-06-27 18:58
publikacja
2022-06-27 18:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_47_2022_-_Zalacznik_nr_1_-_lista_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-27
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GI Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym w załączeniu przekazuje treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku („Walne Zgromadzenie”). Wszystkie uchwały zostały podjęte.

Emitent informuje, że jeden z akcjonariuszy złożył sprzeciwy do wszystkich uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem:
• uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• uchwały nr 6 w sprawie dalszego istnienia Spółki; oraz
• uchwały nr 19 w sprawie udzielenia Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie, jeden z akcjonariuszy, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniósł sprzeciw wobec odpowiedzi udzielonych przez Zarząd na jego pytania zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 47_2022 - Załącznik nr 1 - lista uchwał.pdfRaport bieżący nr 47_2022 - Załącznik nr 1 - lista uchwał.pdf lista uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZA w dniu 27.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-27 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-06-27 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki