REKLAMA

GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży praw oraz aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej gry Medic: Pacific War

2023-10-09 00:27
publikacja
2023-10-09 00:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-09
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy sprzedaży praw oraz aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej gry Medic: Pacific War
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o:
1) zawarciu w dniu 6 października 2023 r. umowy sprzedaży praw (Umowa) dotyczącej gry Medic: Pacific War (Gra) na rzecz Hypnotic Ants Sp. z o.o. (Hypnotic Ants) z siedzibą w Radomiu
2) zawarciu w dniu 6 października 2023 r. aneksu do umowy wydawniczej (Aneks) zawartej z Plug In Digital ("PID") w dniu 27 lipca 2022 dotyczącej Gry.
W ramach Umowy w zamian za przeniesienie wszelkich praw do Gry na rzecz Hypnotic Ants Spółka otrzyma środki w wysokości 540 tys. zł.
Dodatkowo, Spółka zatrzyma wszelkie wypłacone przez Plug In Digital środki za odebrane etapy Gry (Milestone) oraz środki zebrane w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Kickstarter.
Łącznie otrzymane środki od PID oraz Hypnotic Ants przewyższają nakłady poniesione przez Spółkę na produkcje Gry.
W ramach Aneksu Spółka dokonuje cesji wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy wydawniczej zawartej z PID na rzecz Hypnotic Ants.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-09 Bartłomiej Gajewski Prezes Zarządu Bartłomiej Gajewski
2023-10-09 Jakub Ananicz Członek Zarządu Jakub Ananicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki